Сиротенко А.Й., Чернов Б.О. Географія України – Історія формування народногосподарського комплексу України

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Географія України 9 клас

Історія формування народногосподарського комплексу

Щоб краще зрозуміти сучасні господарські проблеми України, коротко проаналізуємо основні етапи формування її народного господарства.
На початку XX ст. Україна була аграрно-індустріальним районом царської Росії. Більша частина населення займалась сільським господарством. Це був основний район виробництва цукрових буряків, пшениці, ячменю, а також продуктів тваринництва. Значна частина сільськогосподарської продукції вивозилась за кордон.
В Україні діяли найбільші в царській Росії вугільна і металургійна бази. Перші металургійні заводи виникли у Донбасі та в Кривому Розі. Наявність власного металу сприяла розвитку важкого машинобудування. В Харкові й Луганську працювали паровозобудівні заводи, у Миколаєві і Києві – суднобудівні. На частку України припадало 60% загальноросійського виробництва сільськогосподарських машин.
Крім значних природних ресурсів, розвитку промисловості сприяли широке будівництво залізниць, дешева робоча сила, значний приплив іноземного капіталу. На початку XX ст. в руках іноземних капіталістів було зосереджено 80% доменних печей і стільки ж криворізьких рудників, велика кількість вугільних шахт, залізниць.
Західна частина України на той час була колоніальним придатком ряду сусідніх країн (з курсу історії України пригадайте, яких). Економіка там розвивалася слабо.
У другій половині 20-х років в Україні почалась індустріалізація народного господарства. Були зведені Дніпровська гідроелектростанція (на той час найбільша в Європі), Штерівська та Зуївська теплоелектростанції, почали давати продукцію потужні заводи чорної металургії в Маріуполі, Запоріжжі, Кривому Розі, стали до ладу заводи Харківський тракторний та Краматорський важкого машинобудування. Виникли підприємства електротехнічної, радіотехнічної, приладобудівної промисловості. В сільському господарстві була проведена (часто примусова) колективізація.
Значної шкоди народному господарству України завдала Друга світова війна. Було зруйновано понад 16 тис. промислових підприємств. Майже повністю виведений з ладу залізничний транспорт: сотні депо, вокзалів, усі залізничні мости. Не менших втрат зазнало й сільське господарство. Великі зусилля затратив наш народ на повоєнну відбудову народного господарства. Наприкінці 80-х років Україна стала однією з провідних промислових республік СРСР.
Проте командно-адміністративні методи керівництва народним господарством, жорстка централізація сковували ініціативу і творчість мас, гальмували розвиток економіки. Оскільки економіка України була підпорядкована господарському комплексу СРСР, вона працювала на забезпечення його потреб, часто на шкоду власним інтересам. Так, у структурі промисловості Переважали енерго- і матеріаломісткі, зокрема хімічні і металургійні виробництва. Значна кількість потужних підприємств працювала на воєнно-промисловий комплекс, серед них – великий Південний машинобудівний завод у Дніпропетровську, здатний випускати ракети та інші складні космічні апарати.
Особливо багато проблем було у сільському господарстві. Продовжувався відплив сільського населення в промислові центри. Надто повільно йшло будівництво доріг, шкіл, лікарень, закладів культури, газопроводів для побутових потреб. На полях і фермах не вистачало техніки, сільськогосподарська наука не повною мірою забезпечувала потреби села.
Найважливіший показник розвитку економіки – продуктивність праці. Вона визначається кількістю виробленої за рік продукції в масштабах країни одним працюючим. Цей показник значною мірою залежить від того, який шлях розвитку економіки в державі – екстенсивний чи інтенсивний.
За екстенсивного господарства постійно зростає кількість нових підприємств, збільшується кількість робітників, що працюють на них, зростає видобуток і переробка природних ресурсів. Цей шлях розвитку мало використовує досягнення науково-технічного прогресу. Інтенсивний шлях має на увазі прискорення економічного розвитку без постійного нарощування додаткових ресурсів при повному й економному їх використанні, насамперед за рахунок підвищення продуктивності праці. Замість будівництва нових підприємств інтенсифікація передбачає докорінну реконструкцію вже існуючих.

◄ Господарство України

Зміст підручника "Сиротенко А.Й., Чернов Б.О. Географія України. Підручник для 9 класу."

Історія формування господарства України ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Географія України 9 клас