Калькулятори

В даному розділі містяться різноманітні калькулятори для розв'язування типовиx задач.

 1. Обчислити масову частку речовини калькулятор

  Масова частка розчиненої речовини — це величина, що дорівнює відношенню маси розчиненої речовини до маси розчину

 2. Calculate mass fraction and mass percentage of mixture or solution online

  The mass fraction of a substance in a mixture is the ratio of the mass of the substance to the total mass of the mixture. It is also known as mass per cent or percentage by mass when expressing in percentage

 3. Ułamek masowy. Stężenie procentowe masowe mieszaniny (roztworu). Obliczyć online

  Ułamek masowy, udział masowy – jeden ze sposobów wyrażenia stężenia substancji w mieszaninie, zdefiniowany jako stosunek masy danego składnika do masy całej mieszaniny. Skorzystaj z naszego narzędzia, aby obliczyć ułamek masowy substancji

 4. Kalkulator fraksi massa online. Persentase massa

  Dalam ilmu kimia, fraksi massa adalah rasio dari suatu substansi dengan massa terhadap massa campuran total, yang didefinisikan sebagai. Hitung fraksi massa dan persentase massa