Обчислити масову частку речовини калькулятор

Пропустити теоретичну базу і перейти до калькулятора обчислення масової частки речовини в розчині онлайн.

Масова частка розчиненої речовини — це величина, що дорівнює відношенню маси розчиненої речовини до маси розчину.

w = mреч / mрозч

де w – масова частка розчиненої речовини;
mреч – маса розчиненої речовини;
mрозч – маса розчину.

З формули випливає:

mреч = w ⋅ mрозч

mрозч = w ⋅ mреч

Маса розчину дорівнює сумі мас розчиненої речовини і розчинника.

Масова частка виражається в частках одиниці (вимірюється від 0 до 1 ) або у відсотках (змінюється від 0 до 100 %).

Формула для обчислення масової частки у відсотках:

w = mреч / mрозч⋅100 %

Скористайтесь нашим калькулятором, щоб обчислити масову частку речовини в розчині

Введіть будь-яких 2 параметри