Підручники з екології

І спустошенням стане земля на мешканців її,
через плід їхніх учинків

Старий Заповіт. Книга Пророка Михея

Екологія – (від давньогрецької "ойкос" – дім та "логос" – слово, вчення, наука) – наука про взаємовідносини живих організмів та їх угруповань між собою та з навколишнім середовищем.

Екологія відносно молода наука. Проте вже зараз вона вражає своєю різноманітністю та всеосяжністю. Її складно однозначно віднести до однієї з класичних наук, оскільки вони сформувалася на межі біології, хімії, географії, щораз більше в екології розглядаються економічні аспекти. Деякі дослідники вважають, що з часом саме екологія має стати основоположною наукою, яка диктуватиме стратегію подальшого розвитку людства.

Перелік підручників з екології, розміщених в онлайн-бібліотеці освітньої та наукової літератури EduKnigi.com поданий нижче.

 1. Іванов Є.А. Радіоекологічні дослідження

  У посібнику висвітлено актуальні проблеми вивчення та основні поняття і положення радіоекології. Викладено методи проведення радіоекологічних досліджень та уявлення про природні і техногенні джерела радіоактивного забруднення довкілля. Розглянуто сучасну радіаційну ситуацію в Україні та особливості радіоактивного забруднення її екосистем. Розроблено пропозиції щодо нормування радіоактивного навантаження і радіоекологічного моніторингу досліджуваних територій. Показано значення радіоекологічних досліджень у розвитку суміжних екологічних галузей та розв'язання проблем геоекології.

  Для студентів екологічних, географічних, геологічних і біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти, а також усіх, хто цікавиться проблемами радіоекології.

 2. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи сучасної екології

  У пропонованому посібнику стисло, послідовно і нестандартно розглянуто особливості сучасної стадії еволюції людства, доведено необхідність переходу до нових засад життєзабезпечення людства, викладено основи сучасних уявлень про цілі та методи екології, її найголовніші теоретичні положення і закони, локальні та глобальні проблеми, які вона покликана вирішити з метою забезпечення виживання людства та його стійкого розвитку. Розглянуто причини екологічних негараздів в Україні та можливості їх подолання.
  Для студентів коледжів, технікумів та вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться сучасними уявленнями про шляхи підвищення безпеки і якості життя.

 3. Кучерявий В.П. Екологія

  У підручнику відповідно до програми вузів природничого профілю відображено зміст сучасної екології як біологічної науки. Передусім чітко визначено місце екології в системі природничих наук. В окремому розділі подано історію екологічної науки. Розділи навчальної дисципліни викладені в ієрархічній послідовності "організм–біосфера": аутекологія (екологія організму), демекологія (екологія популяції), синекологія (біоценологія), біогеоценологія (екосистемологія) та біосферологія (глобальна екологія). Останній розділ присвячений прикладним проблемам екології – природничим, соціальним і технологічним.
  Для студентів вищих закладів освіти.

 4. Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія: Тлумачний словник

  Уміщено тлумачення українською та російською мовами більш як 1500 базових термінів і понять із різних галузей сучасної екології.
  Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисний для учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, учителів, науковців, усіх, хто цікавиться проблемами екології.