Кучерявий В.П.

Цикл хижак-жертва

4.4.3.2. Цикл хижак-жертва

Якщо помістити обидві ізокліни на одному рисунку (рис. 4.34, в), то наглядно побачимо взаємодію популяцій, коливання їх чисельності, які часто мають вигляд тісно пов'язаних між собою циклів. У кожному циклі, як тільки збільшується популяція жертви, починає рости і популяція хижака (рис. 4.34, г). Вона перевищує чисельність жертви, а для підтримування стабільності популяції "переїдає" свій кормовий ресурс, понижуючи розмір популяції жертви. Цієї ситуації Гаузе домагався, додаючи час од часу до культури невелику кількість хижаків, створюючи таким чином їх запас. Між іншим, подібна ситуація спостерігається досить часто й у природі, коли місце вимерлих особин (хижака чи жертви) займають компоненти з інших місцезростань.

Рис. 4.34. Модель Лотки-Вольтерра для системи хижак-жертва: а – ізокліна для популяції жертви. При низькій щільності хижака (С) чисельність жертви (N) зростає, а при більш високій зменшується; б – ізокліна для популяції хижака. При високій щільності жертви чисельність популяції хижака зростає, а при низькій зменшується (в). При об'єднанні ізоклін у системі хижак-жертва виникають необмежені взаємопов'язані коливання чисельності, які подібні до тих, які показані на рис. г. Однак для цих коливань (д) характерна нейтральна стабільність: при відсутності порушень вони тривають необмежено довго, але після кожного порушення, що призводить до нового рівня чисельності, починається нова серія нейтрально стабільних циклів.

Як зауважують вчені, картину, одержану на моделі, не варто сприймати надто серйозно. Для неї характерна "нейтральна стабільність", котра означає, що популяція необмежено довго здійснює один і той же цикл коливань до тих пір, поки якийсь зовнішній вплив не змінить їх чисельність, після чого популяції здійснюють нові цикли необмежених коливань (рис. 4.34, б). Насправді середовище, без сумніву, міняється і чисельність популяцій буде "змінюватись на новий рівень". Отже, популяція, котра веде себе відповідно до моделі Лотки-Вольтерра, буде відчувати нестійке коливання.
Циклічні коливання в системі хижак-жертва вивчали, вирощуючи квасолеву зернівку в культурі разом з хижаком – жуком-їздцем. Виявилося, що регулярні циклічні коливання популяції хижака і жертви нерідко не співпадають по фазі. Траплялося це тому, що їздець відкладає яйця на личинки жука, якими живляться вилуплені із цих яєць личинки паразита. Тому величезна кількість жертви впливає на чисельність дорослих їздців у наступному поколінні, після того як личинки цих перетинчастокрилих перетворюються в дорослих особин. Це й призводить до запізнення в часі і до посилення коливань чисельності популяцій.
Використання для інтерпретації циклів у природі рівняння Лотки-Вольтерра, наприклад, стосовно вже згаданих коливань чисельності зайця-біляка і його хижака – рисі, має певні труднощі, які полягають в тому, що вік рисі в першій репродукції більший, ніж зайця, а оскільки рисі притаманна менша швидкість росту популяції порівняно з популяцією зайця, то вірогідно, що популяція хижака не дожене у своєму рості популяції жертви.