Кучерявий В.П.

Типи асоціацій

5.6.5. Типи асоціацій

У фітоценології та геоботаніці використовують два способи класифікацій асоціацій. Перший полягає у застосуванні подвійних латинських назв, наприклад, Pinetum hylocomiosum (бір зеленомошник), Fagetum asperulosum (бучина маренкова) тощо. Для правильної побудови подвійної латинської назви потрібно додати закінчення "etum" і "osum" до коренів слів, які визначають за їх родовим відмінком, відкидаючи закінчення, утворене цим відмінком. При необхідності точного уявлення про рослинне угруповання можна розширити найменування асоціації до трьох чи навіть чотирьох назв, наприклад: Betuletum mixto herbosum (березняк із мішаним трав'яним покривом) або Picetum sphagno-herbosum (смеречник сфагново-трав'яний).
Інший спосіб найменувань асоціацій полягає у переліченні найголовніших домінуючих видів, найчастіше за ярусами, наприклад, As. Pinus silvestris – Vaccinium myrtillus + Hylocomium splendens (сосновий бір + чорничник із моховим покривом). Якщо ж в угрупованні яруси виражені чітко, на перше місце ставлять домінуючий вид, а на друге – субдомінуючий: As. Helichrysum arenarium + Dianthus arenarius (цмин пісковий + гвоздика піскова). Однак на цьому піщаному березі, де ростуть зазначені оліготрофи-ксерофіти, трапляються асоціації з більшою кількістю більш-менш однаково представлених видів. Тоді їх назва буде включати необхідну для повного уявлення кількість видів: As. Koeleria glauca + Stipa joannis + Helichrysum arenarium + Sedum acre + Kochia laniflora. Назву цієї асоціації можна записати і українською мовою: Ас. келерія сиза + ковила Іоанна + цмин пісковий + очиток їдкий +віниччя шерстистоквіткове.
Якщо перед назвою рослини стоїть знак "плюс", як це бачимо в попередніх назвах асоціацій, то це означає, що участь даного виду у складі угруповання є менша, ніж виду, який стоїть попереду. Якщо ж назви двох чи більше видів з'єднані знаком "тире", то це означає, що участь цих видів у складі угруповання приблизно однакова. Наприклад, у парку маємо угруповання із рівним складом дерев: As. Acer platanoides – Acer pseudoplatanus – Tilia cordata – Betula pubescens (Ac. клен гостролистий – клен-явір – липа дрібнолиста – береза пухнаста).
Для означення асоціацій використовують одночасно й обидва знаки ("-" і "+"), зокрема, перший для опису домінантного, а другий – субдомінантного ярусів: As. Pinus silvestris – Quercus robur – Betula verrucosa + Pteridium aquilinum + Pulmonaria angustifolia + Crista castrensis (Ac. Сосна звичайна – дуб звичайний – береза бородавчаста + орляк звичайний + медунка вузьколиста + пір'ястий мох). Таке написання характерне для російсько-шведської геоботанічної школи. Американо-англійська школа користується в основному внесенням в назву асоціації лише родових назв: Pinus – Juniperus ass (сосново-ялицева ас).
Найбільшого поширення набула класифікація, яку використовує швейцарська школа Браун-Бланке і яка полягає у переліченні переважаючих рослин: Plantagini – Polygonatum avicularis ass. (подорожниково-споришева ас), або ж назві асоціації за переважаючим видом – Polygonum (подорожникова), Taraxacum (кульбабова) тощо.
Школа Браун-Бланке використовує систему найменувань як для асоціацій, так і для більш крупних таксономічних одиниць. Після найменування асоціацій чи іншої геоботанічної одиниці свого часу Браун-

Бланке запропонував ставити прізвище дослідника, а деколи і рік, в якому ця одиниця була вперше описана. Наприклад, для газонів, засмічених бур'янистою рослинністю, характерна асоціація Lolio – Plantaginetum (пажитнице-подорожникова). У повному таксономічному виразі її записують таким чином:
Клас Plantagineta majoris R.Tx. et Prsq. 1950 p.
Рід Plantaginetalia R.Tx. 1947 p.
Союз Polygonion avicularis Br.Bl. 1931 p.
Асоціація Lolio-Plantaginetum (Link, 1921) Boger. 1930 p.

Якщо назва асоціацій закінчується на "etum", то назва субасоціацій закінчується на "etosum", наприклад, асоціація Querceto – Caprinetum Tx. 1930, субасоціація Querceto-Caprinetum caricosum (pilosae) (дубово-грабово-волосиста).