Кучерявий В.П.

Кругообіг марганцю в природі

Кругообіг марганцю. Марганець є незамінним поживним мікроелементом як для рослин, так і для тварин. Первинним джерелом надходження марганцю в грунт є вивітрювання мінералів і їх часткове накопичення в едафотопі біогеоценозів. У сільськогосподарські землі він потрапляє разом з перегноєм. Втрати марганцю часто пов'язані з опадами, які його вимивають, головним чином із кислих ґрунтів, де він виступає в розчинній двовалентній формі. В помірній зоні атмосферні опади вимивають протягом року близько 250 г/га марганцю. За такий же період із сільськогосподарських земель разом із врожаєм його виноситься 100-200 г/га.
Рослини вживають двовалентний марганець з його розчинних солей. Кількість марганцю, яку засвоюють рослини, коливається в межах 200-1500 г/га залежно від виду рослин, доступності, а також різних чинників, які впливають на його всмоктування корінням. Найбільше марганцю серед сільськогосподарських культур забирають з ґрунту конопля і буряк (табл. 6.11).

Таблиця 6.1 1 Кількість деяких мікроелементів, накопичених сільськогосподарськими рослинами, г/га

Вміст марганцю в рослинах переважно становить декілька десятків ppm в сухій масі (пшениця – зерно – у 34,4, солома – 25,4; жито – зерно – 45,1, солома – 32,1; буряк цукровий – в корені – 22,0, в гичці – 426; люпин – в насінні – 143,1; конюшина – сіно – 52,5).
Потреба рослин у марганці зумовлена різними його функціями в метаболізмі рослин, зокрема, таких важливих, як інтенсифікація процесу фотосинтезу та дихання рослин. Нестача марганцю призводить до різних хвороб рослин (сіра плямистість вівса, хлорози).
Марганець необхідний також для життєдіяльності організмів людей і тварин. Встановлено, наприклад, що марганець потрібний ссавцям і птахам для розвитку кісток, репродукційних процесів; нестача цього складника зумовлює послаблення росту, порушує координацію рухів, а також розроджуваність.