Кучерявий В.П.

Кругообіг міді в природі (кругообіг купруму)

Кругообіг міді. Загальна кількість міді у верхніх шарах ґрунту коливається у межах 1-180 ppm, а найчастіше становить 5-50 ppm. У випадку постійного використання фунгіцидів кількість її може зростати до 1000 ppm. У ґрунтах, забруднених промисловими викидами, цей показник сягає навіть 5000 ppm.
Первинним джерелом міді в ґрунті є деякі мінерали (Cu2S, CuFeS2, Cu2O, CuСО3·Cu(OH)2). Вміст міді в ґрунті значною мірою залежить від її наявності в материнській породі. Рослини споживають мідь у формі іонів Cu2+ або ж у вигляді хелатів.
Кількість міді, яку вбирають рослини, залежить від виду, можливостей материнської породи, а також різних чинників, які впливають на її засвоєння рослинним організмом. Вона є невеликою і становить 20-100 г/га, у виняткових випадках може сягати 200 г/га. Більшу кількість (понад 100 г/га) вбирають такі культури, як помідори, морква, шпинат, буряки.
Мідь може надходити до рослин не лише через коріння, але й через листя, тому при нестачі цього елемента в ґрунті використовують обприскування рослин розчинами солей міді.
Нагромадження міді в рослинах є порівняно з іншими мікроелементами невеликим: 2-20 ppm, зрідка 1-70 ppm Си в сухій масі. Мідь виконує в рослинах важливу фізіологічну функцію і є необхідним елементом для їх розвитку, що передусім пов'язане зі здатністю зміни ступеня окислення:

Формула

а також зі здатністю утворення тривалих комплексних сполук з різними органічними зв'язками.

Нестача міді зумовлює різні хвороби рослин, зокрема хлорози. В цитрусових спостерігається хвороба листя, збудником якої помилково вважали патогенні гриби. Обробка листя бордоською рідиною рятувала дерева, оскільки через листя мідь проникала в рослину.
Надлишок міді також шкідливий, як і його нестача. Отруєння рослин трапляється в місцях постійної фумігації для потреб захисту рослин. Це особливо стосується кислих ґрунтів, де надлишок міді негативно впливає на врожайність рослин. Якщо міді в рослинах є забагато, то це шкідливо і для тварин, особливо овець, які отруюються навіть при малих дозах цього елемента в рослинах (10-20 ppm Си в сухій масі). Самі ж рослини на землях з високим вмістом міді можуть нагромадити до 1000 ppm Cu і більше у сухій масі без будь-яких ознак отруєння. До речі, середня фонова концентрація міді в листях лісових дерев становить 128,0 ppm, а порогові коливання < 10-3000.
Тварини одержують мідь із рослинною їжею, вона входить до складу багатьох органічних сполук людини і тварин, зокрема ферментів катехолази, цитохромової оксидази, урикази і білків – еритрокупреїну в еритроцитах, гепатокупреїну в печінці, цереброкупреїну в мозку ссавців. У ссавців найбільше міді виявлено у печінці, мозку, нирках і серці.
Нестача міді у тваринних організмах часто призводить до недокрів'я, деформації кісток, зумовлює "хворобу лизання", коли хворі тварини мають нахил до лизання оточуючих їх предметів. Тому рекомендують на пасовищах разом з азотними добривами вносити і мідь.