Кучерявий В.П.

Кругообіг кобальту в природі

Кругообіг кобальту. Кобальту в ґрунті міститься менше, ніж інших мікроелементів (1 до 40 ppm). Більше кобальту міститься в тяжкій глині з присутністю заліза, менше його в ґрунтах гранітового, піщаникового та вапнякового походження, а також в торф'яниках. Кількість кобальту значною мірою залежить від ґрунтоутворюючих і біологічних процесів, присутності в цих ґрунтах заліза і марганцю. З органічними добривами в ґрунт вноситься 2 г Со на 10 т, в фосфатному борошні його вміст досягає 50 ppm.
Рослини споживають кобальт у вигляді іонів Со2+ або хелатів у невеликій кількості (0,02-0,5 ppm). Більшість рослин одержує кобальту 1-3 г, лише деякі близько 10 г/га (табл. 6.12). Кобальт є необхідним мікроелементом для організмів, які зв'язують атмосферний азот, зокрема для бобових, а також для вільхи.
Роль кобальту в метаболізмі рослин вивчено недостатньо, але встановлено, що завдяки йому активізується багато ферментативних реакцій, причому він активізує дію аргінази, лецитинази, карбоксилази. Виявлено позитивний вплив кобальту на синтез білка, на фосфорне живлення рослин. Невеликі дози кобальту, внесені в ґрунт, підвищують вміст білка (наприклад, у зерні вівса). Відома дія кобальту на синтез деяких вітамінів, зокрема вітаміну РР (нікотинової кислоти).

Таблиця 6.12 Кількість кобальту в деяких сільськогосподарських рослинах

Високі концентрації кобальту як одного з важких металів у ґрунті зумовлюють хлорози, некрози і навіть всихання листя. Надлишок кобальту може шкодити споживанню і засвоєнню інших важких металів, наприклад заліза. Фонова концентрація кобальту в листях лісових порід США становить 6,2 ppm, межі коливань надзвичайно великі – 1-10000 ppm, що свідчить про високу толерантність рослин до присутності цього мікроелемента в оточуючому середовищі.
Нестача кобальту в їжі тварин зумовлює чимало негативних явищ. Наприклад, у Новій Зеландії й Австралії загинули телята, які випасалися на пасовищах із недостатньою кількістю кобальту в рослинах. Кобальт сприяє мікроорганізмам, які беруть участь у процесі жування, синтезувати вітамін В12, необхідний для нормального розвитку молодняка.
Встановлено, що недобір кобальту жуйними трапляється у випадку, коли його вміст у ґрунті падає нижче 5 ppm.