Кучерявий В.П.

Кругообіг фтору в природі (кругообіг флюору)

Кругообіг фтору. Вміст фтору в ґрунті найчастіше коливається в межах 100-500 ppm, але в окремих випадках сягає 1500 ppm. Відомі факти, коли в ґрунтах, сформованих із фосфорної материнської породи або розташованих поблизу джерел промислових викидів, його вміст становив близько 500 мкг/г сухої маси.
Вміст фтору в ґрунті залежить від стану материнської породи, механічного складу ґрунту. Натуральним джерелом ґрунтового фтору є деякі мінерали, такі, як флюорити, криоліти, апатити. Невелика кількість фтору є в перегної (до кількох ppm в сухій масі), дещо більше в мінеральних добривах.
Рослини вміщують різну кількість фтору – від слідів до близько 80 ppm в сухій масі. Особливо багато фтору в черешні, винограді, моркві, огірках, квасолі, салаті, капусті, буряку. Малий вміст фтору в сливі, вишні, малині, кавунах.
Споживання фтору рослинами залежить від факторів, які впливають на зміни фторових зв'язків у ґрунті. Відомо, що підвищення рН, а також більший вміст вапна, фосфору, алюмінію, гумусу, колоїдних фракцій знижує всмоктування цього мікроелемента.
Немає даних про позитивний вплив фтору на рослини, але його шкідливість в умовах високих концентрацій для рослинних організмів встановлено. Він негативно впливає на активність деяких ферментів (еколази та фосфатаз), порушуючи дихальні процеси. Діючи деструктивно на хлорофіл, фтор сповільнює асиміляцію CO2.
Знижуючи своїм впливом доступність фосфору рослинам, фтор негативно діє на їх ріст. Однак, незважаючи на токсичність, в цілому він у малих дозах не впливає на життєздатність рослин.
Тенденція до накопичення фтору рослинами в зонах промислових викидів підштовхнула вчених до дослідження впливу концентрації цього елемента на їх розвиток. Проведені дослідження виявили, що зрослі за рахунок викидів промислових підприємств концентрації фтору в атмосфері сповільнюють ріст дерев. Наприклад, річний приріст дугласової ялиці, яка зазнала впливу фторидів, що викидалися алюмінієвим заводом, зменшився на 50%. Цей вплив (1968-1977 pp.), зумовлений втратою радіального приросту плюс загибель дерев, завдав лісовому господарству (площа 5360 га) збитків у 150000 м куб ділової деревини.
Токсичність фтору залежить від форми сполук, які він творить. Найтоксичніший є HF, менш токсичними є NaF, KF, NH4F, до малотоксичних належить нерозчинний у воді CaF2.
Якщо про суттєвий позитивний вплив фтору на розвиток рослин маємо дуже мало даних, то значення цього мікроелемента для людей і тварин загальновідоме. По-перше, фтор потрібний для нормального стану здоров'я. Фтор міститься в кістках і зубах (особливо в емалі), де його кількість може досягати кількох сот ppm в перерахунку на суху масу. Водночас м'яка тканина містить його не більше 1 ppm.

Таблиця 6.13 Ураженість зубів флюорозом у дітей Червоноградського вугільного басейну

Нестача фтору в організмі може призвести до руйнування зубів та порушень в кістковій системі. В табл. 6.13 наведена частота ураження тимчасових і постійних зубів фтористою гіпоплазією емалі – виявленого масового захворювання дітей у шахтарському селищі Соснівка на Львівщині. Фтор виявляє антибактеріальний вплив. Для забезпечення організму людини фтором достатньо, щоб питна вода його містила близько 1 мг/л. Тому в деяких країнах питна вода збагачується сполуками фтору.
Надлишок фтору, особливо токсичні його промислові викиди в атмосферу, зумовлює зміни в метаболізмі кальцію в кістковій тканині тварин, засвоєнні його, порушує апетит, обмежує надій молока.
Вплив фтористих викидів на комах вивчали в однокілометровому радіусі біля алюмінієвого заводу (штат Монтана, США). Контрольні комахи, зібрані в точках, вільних від заводських емісій, містили фториди в межах 3,5-16,5 мкг/г (розрахунок у сухій масі). Вивчення лісових комах свідчить, що наступний діапазон навантажень для основних груп комах такий: 58,0-58,5 мкг/г – у опилювачів; 6,1-170,0 мкг/г – у хижаків; 21,3-255 мкг/г – у листоїдних; 8,5-52,5 мкг/г – в організмів, які живляться у камбіальній зоні. Серед фітофагів найвищу середню концентрацію фторидів мали листоїди; вони проковтують фтористі сполуки, які осіли на поверхні листя, а також проникають у глибину листкової пластинки. Відносно високе навантаження на особину у хижих остомід, різнокрилих і рівнокрилих бабок підказало дослідникам, що ці комахи можуть одержувати фториди як дихальними шляхами, так і кормовим ланцюгом. Одночасно зазначено, що підвищення фтористих сполук в організмі короїдів свідчить про фтористе забруднення судинної тканини дерев господарств та їх листя. Вважається, що пороговий рівень фтористих сполук у листі, схильного до пошкодження листовійкою і сосновою міллю, наближується до 30 мкг/г.