Кучерявий В.П.

Кругообіг свинцю в природі

Кругообіг свинцю. У верхніх шарах ґрунту міститься в середньому 2-200 ppm свинцю. Найбільше він трапляється поблизу рудних родовищ або ж у зоні промислових або транспортних викидів, де кількість цього важкого металу досягає 3500 ppm, а у деяких випадках – понад 1%. Крім материнської породи, свинець потрапляє в ґрунт разом із органічними добривами (до 15 ppm), а також з фосфатними (близько 200 ppm) та вапняковими (близько 1500 ppm) добривами.
Найбільшу концентрацію свинцю в ґрунті спостерігаємо в місцях забруднення оточуючого середовища металургійними, лакофарбовими, скловарними заводами. Особливо це стосується транспортних забруднень, зумовлених додаванням до бензину чотириетилового свинцю (С2Н4)Pb і його викидами з двигунів у вигляді дрібних частинок неорганічних сполук.
У рослинах свинець присутній у кількості від слідів до декількох сот ppm в сухій масі (середня фонова концентрація 135,0), крайні межі коливань в листях лісових деревних порід < 10-3000 ppm.
За даними українських дослідників Е.М.Кондратюка, В.П.Тарабріна та ін., немає достовірної різниці у вмісті свинцю в неоднакових умовах забруднення, за винятком дуба і кінського каштана, яка виявлена в кінці вегетації (табл. 6.14). Найбільший вміст свинцю спостерігається у клена й тополі. Однак ці дані свідчать про відсутність значного забруднення середовища свинцем, а не про поглинальну здатність рослин. За численними даними, зауважують автори, вміст свинцю у рослин вздовж автомобільних шляхів і вулиць з інтенсивним рухом транспорту в 5-20 і навіть 100 разів перевищує норму. Поблизу промислових підприємств, пов'язаних із переробкою свинцю, кількість його у хвойних порід досягає 1280-2342 ppm, а в трав'яних – 350-1200 ppm, тоді як у контролі – 10-15 ppm сухої речовини.

Таблиця 6.14 Вміст свинцю в листях рослин зелених насаджень м. Донецька, мг/кг сухої маси

Подібно нікелю, цей мікроелемент, взятий з ґрунту, теж має схильність кумулюватися, головним чином в коріннях, одночасно атмосферний свинець нагромаджується в тканинах листя.
Численні спостереження не підтвердили потребу свинцю для розвитку рослин. Водночас виявлені факти впливу невеликих його доз на підвищення врожаю буряків, моркви, капусти, огірків та яблук.
Незважаючи на те що не виявлені факти його високої токсичності для рослин, незаперечним є його негативний вплив на їх розвиток, що проявляється у зниженні ефективності фотосинтезу, абсорбції води та ін. У випадку високого вмісту свинцю в ґрунті він в основному завдяки зв'язкам з органічними сполуками кумулюється в корінні, а тому не є таким токсичним для тварин.
Для людей і тварин цей важкий метал є надзвичайно шкідливим.
Концентрується він в основному в кістках, нирках і печінці. Скормлювання паші з високою концентрацією свинцю (а це часто буває при покосах поблизу автомагістралей) робить молоко отруйним. Це ж трапляється і в разі випасу худоби в цих місцях. Надлишок свинцю може зумовити недокрів'я, сповільнює дію ферментів, негативно впливає на нервову систему. В дітей свинець може ушкоджувати мозок, зумовлювати демутації.
Допустима норма свинцю в продуктах – 2 ppm. He рекомендується
вживати овочі і фрукти, вирощені на захисних смугах автомагістралей, та використовувати для кормів викошене там сіно.
Кумулюють свинець у пришляхових смугах також комахи-фітофаги. Дослідження комах у пришляховій смузі із транспортним навантаженням 10-12900 машин на добу в окрузі Урбани (штат Іллінойс, США) свідчать, що на ділянках, де викиди свинцю високі, комахи, які живляться соками рослин, зокрема листогризучі та ентомофаги, містили відповідно 10, 16 і 25 мкг/г свинцю. На ділянках із низьким рівнем свинцевих емісій у тих же категорій комах виявлено 5,3 і 3 мкг/г свинцю відповідно.