Кучерявий В.П.

Жива речовина і її енергія (частина 3)

Таблиця 7.5 Одиниці енергії і деякі заокруглені дані, потрібні екологу

А. Одиниці потенціальної енергії.
Калорія(кал) – кількість тепла, необхідна для підвищення температури 1 л води на 1°С при 15°С.
Кілокалорія – кількість тепла, необхідна для підвищення температури 1 л води на 1°С при 15°С = 1000 кал.
Британська теплова одиниця (Btu) – кількість тепла, необхідна для підвищення температури 1 фунта води на 1 F.
Джоуль (Дж) – енергія, необхідна для виконання роботи для підняття 1 кг на висоту 10 см = 0,1 кгм.
Фут-фунт – енергія необхідна для виконання роботи для підняття 1 фунта на висоту в 1 фут = 0,138 кгм.

Б. Одиниці потужності (енергія на одиницю часу).
Ват (Bt) – стандартна міжнародна одиниця потужності = 1 Дж/с – 0,239 кал/с.
Кіловат-година (кВт·год) – стандартна одиниця електроенергії = 1000 Вт·год
Кінська сила (к. с.) = 0,7355 кВт.
Довідкові дані (середні або заокруглені величини)
Калорійність основних хімічних сполук їжі, ккал/г сухої маси
вуглеводи – 4
білки – 5
ліпіди – 9,2

Таблиця

Щоденна потреба в їжі (при сприятливій температурі)
Людина: 40 ккал/г живої маси = 0,04 ккал (близько 3000 ккал в день, дорослий масою 70 кг)
Дрібна птиця або ссавець: 10 ккал/г живої маси
Комаха: 0,5 ккал/г живої маси

Д. Енергетичний вміст горючих копалин (заокруглено):
1 г вугілля = 7,0 ккал
1 г бензину =11,5 ккал
1 куб фут природного газу = 250 ккал
1 барель сирої нафти = 15·106 ккал

Значна частина захопленої рослинним покривом енергії (30-40% енергії, що йде на створення чистої продукції) використовується на дихання (табл. 7.6). Отже, рослинність суші щорічно віддає на створення чистої продукції та дихання 4,2·1018 кДж сонячної енергії. Дійсно, жива речовина біосфери чимось нагадує алмаз, у який потрапило сонячне проміння і довго не може повернутись назовні, "заблукавши" в складному хитросплетінні кришталевої ґратки.

Таблиця 7.6 Ефективність первинної продукції при оптимальних умовах

У зв'язку з цим варто нагадати закон (принцип) "енергетичної провідності", згідно з яким потік енергії, проходячи через трофічні рівні біоценозу, поступово втрачає свою силу. Відповідно до сформульованого у 1942 p. P. Лендеманом закону піраміди енергії, або закону (правила) 10%, з одного трофічного рівня екологічної піраміди на другий вищий рівень (по ланцюгу продуцент-консумент-редуцент) дістається в середньому близько 10% енергії, яка надійшла на попередній рівень екологічної піраміди. Зворотний потік, наприклад, від тварини до рослини набагато слабший – не більше 0,5% (навіть 0,25%) загального потоку.

Рис 7.15. Продуктивність первинної продукції головних формацій рослинності
земної кулі.

Рис 7.16. Порівняльні чисельні показники тваринного і рослинного світу різних
екологічних формацій: а – тундри; б – тайги; в – діброви; г – напівпустелі; 1 – фітомаса; 2 – зоомаса; 3 – споживання кисню тваринами; 4 – річні прирости рослинної маси.

Продуктивність основних рослинних формацій Землі зображена на рис. 7.15. Як бачимо, найвищу продуктивність мають деякі естуарії, коралові рифи, добре удобрені плантації цукрової тростини тощо. Серед суходольних формацій найпродуктивнішою є формація дубових (рис. 7.16).