Кучерявий В.П.

Прикладна екологія. Екологія і її прикладні галузі (частина 2)

Екологам, як науковцям, так і практикам, доведеться найближчим часом вирішувати досить широке коло проблем. Розглянемо їх у баченні М.Ф. Реймерса, викладеному у його останній монографічній роботі (1994):
- зміна клімату (геофізики Землі), зумовлена посиленням теплового ефекту, викидами метану та інших низькоконцентрованих газів (малих газових домішок), аерозолів, легких радіоактивних газів, зменшенням концентрації озону в тропосфері та стратосфері;
- засмічення та інші забруднення космічного простору;
- загальне ослаблення стратосферного екрану, утворення великої озонової "діри" над Антарктидою, малих "дір" над іншими регіонами планети;
- забруднення атмосфери кислотними опадами, які утворюються з дуже отруйних і згубно діючих речовин внаслідок вторинних хімічних реакцій, в тому числі фотохімічних (в цьому одна з причин руйнування озонового шару, на який впливають фреони, водні пари, речовини типу NOx, малі газові домішки);
- забруднення океану, захоронения в ньому (дампінг) отруйних і радіоактивних речовин, насичення його вуглекислим газом із атмосфери, надходження антропогенних нафтопродуктів, деяких забруднюючих речовин, особливо важких металів і складних органічних сполук, підкислення мілководдя за рахунок забруднень SOx і NOx атмосфери, розрив нормальних екологічних зв'язків між океаном і водами суші внаслідок будівництва дамб на ріках;
- виснаження і забруднення поверхневих вод суші, континентальних водоймищ і водотоків, підземних вод; порушення балансу між поверхневими і підземними водами;
- радіоактивне забруднення локальних ділянок і деяких регіонів, можливо, у зв'язку із поточною експлуатацією атомного обладнання, Чорнобильською аварією та випробовуванням атомної зброї;
- зміна геохімії окремих регіонів планети внаслідок, наприклад, переміщення важких металів, і концентрація їх на поверхні землі в умовах нормальної дисперсності в літосфері;
накопичення на поверхні суші отруйних і радіоактивних речовин, побутового сміття і промислових відходів, особливо тих, які практично не розкладаються і дуже стійкі, типу поліетиленових виробів, інших пластмас і т.п.; виникнення вторинних хімічних реакцій у всіх середовищах із утворенням токсичних речовин;
- порушення глобальної та регіональної екологічної рівноваги, співвідношення екологічних компонентів, у тому числі зсув екологічного балансу між океаном, його прибережними водами і впадаючими в нього водотоками;
- опустелювання планети у нових регіонах, розширення вже існуючих пустель, поглиблення самого процесу опустелювання;
- скорочення площі тропічних і північних лісів, яке веде до дисбалансу кисню і посилення процесу зникнення видів тварин і рослин;
- звільнення й утворення в ході описаних вище процесів нових екологічних ніш і заповнення їх небажаними організмами – шкідниками, паразитами, збудниками нових захворювань рослин і тварин, включаючи людину;
- абсолютне перенаселення Землі і відносно надмірне демографічне ущільнення в окремих її регіонах;
- погіршення середовища життя у міській і сільській місцевостях.

Усі ці проблеми, які виникли головним чином внаслідок антропогенної діяльності, вимагають свого вирішення. Однак, як зазначає М.Ф. Реймерс, "ноосфера може виникнути лише в середині людського суспільства".