Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Екологія: Тлумачний словник

Мусієнко М. М. та ін. Екологія: Тлумачний словник. – К.: Либідь, 2004. – 376 с. – Укр. мовою.

Уміщено тлумачення українською мовою більш як 1500 базових термінів і понять із різних галузей сучасної екології.
Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисний для учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, учителів, науковців, усіх, хто цікавиться проблемами екології.

Зміст

Екологія: Тлумачний словник\

Передмова

Як користуватися словником

А..., Ан... – Автохтони
Агломерація – Адаптація хроматична
Адаптивний потенціал виду – Азбест
Азотобактерії – Алармізм
Алелогонія – Альтернативні джерела енергії
Аменсалізм – Антагонізм
Антибіотики – Аридність
Асиміляція – Ацидофіли

Багатоїди – Батіаль
Безвідходне виробництво – Біогаз
Біогенетичний закон – Біогеоценоз
Біогеоцнологія – Біологічний годинник
Біологічний нуль – Біомаса
Біометрія – Біосферні заповідники
Біосферологія – Біотрофія
Біофаги – Біоцикл
Болото – Буферність грунту

Важкі метали – Вид біологічний
Вид адвентивний – Вид, що зникає
Видова різноманітність – Винищення
Випромінювання – Випромінювання ультрафіолетове
Виснаження вод – Відходи виробництва
Відходи побутові – Вода
Води грунтові – Водотік
Водяні рослини – ВФОП

Габітус – Газостійкість
Галобіонти – Гелофіти
...ген..., ...генія, ...генний – Гетеротрофізм
Гігрофіли – Гідрохорія
Гілея – Гранично допустима залишкова кількість
Гранично допустима концентрація – Густота популяції

Ґрунт – Деградація природи

Дезактивація – Денітрифікація
Денудація – Джерела забруднення поверхневих вод
Джерело – Довкілля
Доза опромінення – Дренаж

Еволюція – Ейкумена
Екзогенні процеси – Екологічна інспекція
Екологічна катастрофа – Екологічна політика
Екологічна помилка – Екологічний аудит
Екологічний максимум – Екологічний паспорт
Екологічний прорахунок – Екологія видів
Екологія вірусів – Екологія прикладна
Екологія радіаційна – Екосфера
Екотип – Емісія
Енвайронменталіст – Епіфітотія
Ерозія – Ефемери

Ємність біологічного кругообігу – Життя

Заболочування грунту – Забруднення біосфери
Забруднення вібраційне – Забруднення морів та океанів
Забруднення навмисне – Забруднення шумове
Забруднювач – Закони екології
Закони про охорону природи – Заплава
Заповідання – Заповідно-мисливське господарство
Засолення грунту – Землекористування
Землетрус – Зона водоохоронна
Зона дисфотична – Зона песимуму
Зона посушлива – Зони географічні
Зоо... – Зсув

Ідіоадаптація – Імміграція
Імунітет – Інсоляція
Інтоксикація – Йоносфера

Кадастр – Канібалізм
Канцерогени – Кислоти
Кислотні дощі – Коеволюція
Колонія – Конкуренція організмів
Консорти – Космополіти
Крива виживання – Кругообіг речовин біогеохімічний
Кругообіг речовин біологічний – Кумуляція функціональна

Лабільність – Ланцюги живлення
Ланцюги живлення детритного типу – Ліс
Ліс захисний – Люмбрициди

Магнітна буря – Мезотрофи
Мезофіли – Міграція хімічних елементів біогенна
Міжнародна спілка охорони природи та природних ресурсів – Мінералізація
Мінеральні добрива – Моделювання екологічне
Модифікації – Мутуалізм

Навколишнє середовище – Народонаселення та стійкий розвиток
Нафта – Нектон
Нематоциди – Нітрифікація
Нітрифікуючі бактерії – Нукліди

Обвал гірський – Озонова діра
Озоновий екран – Опади атмосферні
Опади кислотні – Організація Об'єднаних Націй з питань освіти науки і культури
Організм – Організми термофобні
Органічний світ – Охорона боліт
Охорона вод – Охорона рослинного світу
Охорона тварин – Очищення стічних вод

Паводок – Парниковий ефект
Патогени – Петрофіти
Пил – Піраміда енергій
Піраміда чисел – Поверхнево-активні речовини
Повінь – Поле фільтрації
Полівінілхлорид (ПВХ) – Популяція елементарна
Порядок денний ХХІ століття – Предмет досліджень екології
Припливи – Природно-заповідний фонд України
Природокористування – Програма Організації Об'єднаних Націй із довкілля
Продуктивність біологічна – Продукція первинна чиста
Продуценти – Пустир промисловий

Радіаційна безпека – Радіоактивні речовини
Радіоактивність природна – Раса екологічна
Регіональний ландшафтний парк – Рекреація
Рекультивація земель – Ресурси відновлювані
Ресурси водні – Ресурси невідновлювані
Ресурси незамінні – Рівні організації живого
Річка – Рясність

Савана – Сапротрофія
Сапрофаги – Сель
Середовище – Синейкія
Синекологія – Смог
Созологія – Спосіб життя
Спустелення – Стоки комунально-побутові
Стратисфера – Сциофіти

Тайга – Територія
Територія заповідна – ТЕС
Техногенез – Токсиканти
Токсини – Трупоїди

Убіквісти – Умови проживання
Ураган – Утилізація промислових відходів

...фаг(о)..., ...фагія – Фактори антропогенні
Фактори біогенні – Фенологія
Фенотип – Фітофаги
Фітоцноз – Фотооксиданти
Фотоперіод – Фунгіциди

Хадаль – Хребет гірський

Царство – Цунамі

Червона книга – Чутливість

Шелфорда закон – Ярусність

Список рекомендованої літератури