Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Екологія: Тлумачний словник - Передмова

ПЕРЕДМОВА

Двадцяте сторіччя залишило нам видатні досягнення фундаментальних наук – фізики, хімії, кібернетики, астронавтики, біології, медицини й т. д. Та хоч би якими фантастичними успіхами тішилося людство, настав час зрозуміти, що вони мало важать, коли на Землі немає порядку, коли існування життя на планеті опинилося під загрозою через екологічну ситуацію, котра вже близька до критичної й ініційована глобальними масштабами впливу самої людини на біосферу, неузгодженістю її повсякденної практичної діяльності із законами Природи и розвитку життя на Землі.
Тож цілком природно, що на початку третього тисячоліття розпочався процес екологізації свідомості людей, озброєння їх екологічними знаннями. Це має забезпечити формування в кожної особистості екологічної етики, виховання екологічної культури. Зрештою людство повинне навчитися будувати свої взаємини з навколишнім світом із позицій поваги до Природи, до всього живого.
Мета пропонованого видання – допомогти формуванню уявлення про сучасну екологію як комплексну міждисциплінарну науку, що інтегрує знання про Землю та її біосферу.
Матеріал словника охоплює базові терміни й поняття з усіх розділів сучасної екології, основи якої починають викладати в середній школі й продовжують у вищих навчальних закладах. Тому він може правити за навчальний посібник для студентської та учнівської молоді, яка дістане досить докладну інформацію про структуру й функціонування біосфери та її екосистем, зможе оцінити наслідки й масштаби впливу людини на природу, результати нераціонального природокористування, набуде знання щодо концепції ноосфери, з питань радіаційної екології, техноекології, соціоекології, екології людини, охорони природи.
Словник буде корисний також для вчителів, викладачів, науковців, фахівців як джерело інформації з багатьох екологічних проблем.
Статті в словнику подано українською та російською мовами, що допоможе тим, хто ще добре не володіє державною мовою (зокрема іноземним студентам, які навчаються в Україні), а також користувачам російськомовної фахової літератури.
Автори сподіваються, що словник дасть змогу краще орієнтуватися в сучасних проблемах екології, сприятиме екологічному вихованню, освіті, екологізації мислення.