Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Алелогонія, алелопатія, алергени, алергія, алкалоїди, правило Аллена, алохорія, алохтони, альбедо, альгологія...

А

АЛЕЛОГОНІЯ (від гр. allelon – один одного, взаємно та gone – породження) – взаємозв'язки організмів при спільному проживанні в біоценозах, що супроводжуються перенесенням енергії та речовини від продуцентів до консументів і від них до редуцентів.
АЛЕЛОПАТІЯ (від гр. allelon – один одного, взаємно та pathos – біль, страждання) – взаємний хім. вплив рослинних організмів, які спільно проживають, через виділення ними в довкілля біологічно активних речовин (колінів, ефірних олій, антибіотиків, фітонцидів та ін.). А. – один з осн. каналів зв'язку й авторегуляції біоценозів. Явище А. слід ураховувати під час вирощування с.-г. культур (Наприклад, пирій та ін. бур'яни витісняють або пригнічують культурні рослини).
АЛЕРГЕНИ [від алергія та ...ген(и)] – речовини (як орган., так і неорган. походження), що викликають алергію (Наприклад, білки, мікроорганізми, пил, пилок рослин, продукти харчування, ліки, продукти хім. виробництва).
АЛЕРГІЯ (від гр. alios – інший та ergon – дія) – підвищена чутливість організму людини та тварин до впливу алергенів. Останнім часом алергічні захворювання почастішали у зв'язку із забрудненням довкілля, внаслідок вимушеного контакту людини зі шкідливими хім. речовинами в побуті й на виробництві.
АЛКАЛОЇДИ (від пізньолат. alkali – луг та гр. eidos – вигляд) – орган, азотовмісні речовини переважно рослинного походження, що мають виражену біол. активність. Багато А. є сильними отрутами (Наприклад, курарини, стрихнін), проте в малих дозах вони виявляють цінні лікувальні властивості.
АЛЛЕНА ПРАВИЛО – правило, яке відображує закономірність зміни розмірів поверхні тіла теплокровних тварин зі зміною клімат, умов. У тварин, які населяють холодні ділянки ареалу, виступні частини тіла (кінцівки, хвіст, вушні раковини та ін.) менші, ніж у представників того самого виду (або близьких видів) тепліших місцеперебувань. Див. також Бергмана правило.
АЛОХОРІЯ (від гр. alios – інший та ...хорія) – поширення плодів, насіння й спор рослин за допомогою зовн. факторів: вітру (анемохорія), води (гідрохорія), тварин (зоохорія) та людини (антропохорія). Рослини, яким властива А., називають алохорами. Пор. Автохорія.
АЛОХТОНИ (від гр. alios – інший та chthon – місце, земля), види місцеві – організми, що населяють певну місцевість, але виникли в процесі еволюції в ін. місцевості. В область сучасного поширення А. потрапили в результаті розселення. Так, А. Пн. Америки є опосум (сумчастий пацюк) і кілька видів колібрі, які переселилися з Пд. Америки. Пор. Автохтони.
АЛЬБЕДО (пізньолат. albedo, від лат. albus – білий) – відношення кількості відбитої променистої енергії сонячної до кількості енергії, яка падає на об'єкт, що вивчається (виражається в процентах). Найбільше А. (90%) має сухий сніг, середнє – рослинність, найменше (10...20%) – водні об'єкти.
АЛЬГОЛОГІЯ (від лат. alga – водорость, морська трава та гр. logos – учення, наука), фікологія – розділ ботаніки, що вивчає водорості: їх поширення, видовий склад, фізіологію, життєві цикли, роль у біоценозах та шляхи їх практичного використання. А. тісно взаємодіє з екологією.
АЛЬПІЙСЬКІ ЛУКИ (від кельт, alp – висока гора), матти – високогірні луки, що піднімаються вище за межу лісу, рослинність яких представлена переважно злаками й осоками. Поширені в Центр, та Пд. Європі (в Україні – в Карпатах).
АЛЬТЕРНАТИВНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО (від лат. alterno – чергую, змінюю) – форма землеробства, орієнтованого на екологічно чисті агротехн. прийоми (відмова від застосування синт. мінеральних добрив, пестицидів, регуляторів росту). Всі поживні речовини, які виносяться розом із урожаєм, мають бути знову повернені в грунт через унесення «натуральних» добрив: компосту, гною, кісткового борошна, золи водоростей, рибної емульсії тощо. Для боротьби зі шкідниками й хворобами рослин також застосовують лише прир. засоби (часник, піретрум та ін.) і біол. методи (розведення комах, бактерій, вірусів – ворогів шкідників). Аби запобігти ущільненню грунту, його ерозії, порушенню грунт, мікрофлори, за А. з. проводять мех. культивації із застосуванням полегшеного с.-г. реманенту. Головна мета А. з. – якнайдовше зберегти родючість ґрунту.
АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ – збірне поняття, що охоплює відновлювані джерела енергії: енергію вітру, морів та океанів (припливів і відпливів, морських течій, різниці температур у різних шарах води), внутр. тепла Землі, енергію сонячну.