Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Багатоїди, бактерициди, бактерії, барохорія, батіаль, водний баланс, тепловий баланс, баланс екологічних компонентів

Б

БАГАТОІДИ – те саме, що й Поліфаги.
БАКТЕРИЦИДИ [від бактерії та. ...цид(и)] – речовини, здатні вбивати бактерії та ін. мікроорганізми (Наприклад, хім. сполуки – фенол, спирт, формалін, перекис водню, а також антибіотики, фітонциди тощо). Застосовуються для стерилізації, дезинфекції (посуду, приміщень, продуктів), як антисептичні засоби, для хіміотерапії.
БАКТЕРІЇ (від гр. bakterion – паличка) – мікроскоп., переважно одноклітинні, організми, поширені в природі: вони завжди присутні в грунті, водоймах, повітрі, в організмах людей, тварин і рослин, тобто є обов'язковим компонентом будь-якого біоценозу. Б. – акт. учасники кругообігу речовин на Землі: численні ключові його реакції (нітрифікація, денітрифікація, азотофіксація, окиснення та відновлення сірки) здійснюються лише Б. Для одержання енергії Б. використовують орган, та неорган. сполуки (хемотрофи), сонячне світло (фототрофи). Вони відіграють важливу роль у геохім. процесах, самоочищенні середовища природного, підвищують родючість грунту, впливають на урожайність с.-г. культур, використовуються для одержання амінокислот, антибіотиків, вітамінів, ферментних препаратів, вакцин, сироваток, деяких продуктів харчування тощо. Багато видів Б. спричиняють захворювання людини, тварин і рослин.
БАЛАНС ВОДНИЙ (від фр. balance, букв. – терези) – співвідношення між кількістю води, що надходить, і тією, що витрачається, на будь-якому етапі кругообігу води на планеті.
БАЛАНС ЕКОЛОГІЧНИХ КОМПОНЕНТІВ – кількісне співвідношення екол. компонентів, що забезпечує стійку рівновагу екосистеми (Наприклад, для зростання лісу потрібні певні вологість і грунт, умови, які, своєю чергою, залежать від наявності лісової рослинності).
БАЛАНС ТЕПЛОВИЙ – співвідношення між надходженням і витратою тепла в різних середовищах природних (грунті, атмосфері та ін.).
БАРОХОРІЯ – див. у ст. Автохорія.
БАТІАЛЬ (від гр. bathys – глибокий) – зона материкового схилу в море, що простягається від нижнього краю шельфу (200...500 м) до глибини 3...4 тис. м. Б. оточує всі материки й займає близько 15% площі дна океану. Характеризується швидким наростанням глибини, підвищенням гідростатичного тиску, відсутністю світла, пост, зниженням температури. Фотосинтезуючі організми відсутні, є лише бактерії та гриби. На протязі Б. вигляд фауни змінюється з мілко- на глибоководний.