Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Важкі метали, вегетаціний період, взаємодія факторів, вивітрювання, біологічний вид, внутрішньовидові взаємозв'язки організмів

В

ВАЖКІ МЕТАЛИ – метали з великою густиною (понад 8000 кг/м куб). До них належать свинець, мідь, цинк, нікель, кадмій, кобальт, сурма, олово, вісмут, ртуть. Деякі В. м. в певних кількостях необхідні для людського організму (цинк, мідь), ін. – високотоксичні (кадмій, ртуть, свинець). В. м. потрапляють у довкілля з водами стічними, газами вихлопними автомобілів, унаслідок процесів горіння й т. д. Залучаючись до кругообігу речовин і нагромаджуючись в середовищі природному, спричиняють його забруднення й становлять серйозну загрозу для здоров'я людини. Отруєння В. м. посідають третє місце після отруєнь пестицидами й нітратами.
ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД (від лат. vegetatio – збудження, оживлення) – час, протягом якого рослина акт. росте й проходить повний цикл розвитку (вегетує).
ВЗАЄМОДІЯ ФАКТОРІВ – процес одночасного або послідовного впливу на організм різних факторів екологічних, у результаті чого послаблюється, посилюється або змінюється дія окремого фактора. Наприклад, підвищення температури повітря сприяє прискоренню випаровування вологи, зниження освітленості зумовлює зменшення потреб рослин у цинку, що міститься в грунті, тварини погано переносять високі температури за підвищеної вологості.
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ ВНУТРІШНЬОВИДОВІ – прямий та опосередкований взаємовплив особин одного виду, що характеризується передаванням інформації або водночас із нею ще й речовини та енергії.
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ ОРГАНІЗМІВ – вплив організмів один на одного. Розрізняють В. о., що не супроводжуються передаванням речовин та енергії (синойкія) та які супроводжуються таким передаванням від одного організму до ін. (алелогонія).
ВИВІТРЮВАННЯ – основа ґрунтоутворювального процесу – руйнування твердих мінер, і гірських порід під впливом фіз. (мех. дроблення), хім. (дія компонентів води й повітря) та біол. (життєдіяльність організмів) факторів.
ВИВІТРЮВАННЯ БІОЛОГІЧНЕ – мех. дроблення й біол. зміна гірських порід у результаті життєдіяльності рослин, тварин і мікроорганізмів.
ВИД БІОЛОГІЧНИЙ – осн. одиниця (таксон) біол. систематики; територіально й репродуктивно ізольована сукупність популяцій, здатних до схрещування й обміну генами, що має єдину спадкову основу й характеризується низкою якісно специф. ознак. Ознаки В. успадковуються. Для диференціації В. використовуються морфол., фізіолого-біохім., генет., геогр. та екол. критерії. Наука, що вивчає В., – ейдологія.