Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Побутові відходи, радіоактивні відходи, тверді відходи, вітер, вода, ВМО, віруси

В

ВІДХОДИ ПОБУТОВІ – всі відходи сфери споживання, які утворюються в житлових кварталах, організаціях і установах, торговельних підприємствах і т. д., відходи опалювальних установок у житлових будинках, сміття з вулиць, будівництв, ремонтованих будинків тощо. Існує тенденція збільшення кількості В. п., що загострює проблему їх вивезення, поховання або утилізації на сміттєпереробних чи сміттєспалювальних заводах.
ВІДХОДИ РАДІОАКТИВНІ – побічні продукти, що утворюються під час роботи з радіоактивними речовинами, з умістом радіоакт. ізотопів понад норми радіаційної безпеки. В. р. бувають рідкими (утворюються в разі регенерації ядерного палива), твердими (нагромаджуються в ядерних реакторах, установках та ін., утворюються на АЕС під час обробки вод стічних) та аерозольними (викиди з ядерних реакторів у атмосферу); з високим, середнім і низьким рівнями радіоактивності. Тверді й рідкі В. р. заховують у могильниках у спец, контейнерах, аби радіоактивні речовини не потрапили в довкілля і їхнє випромінювання не досягало людини й живої природи. Аерозольні В. р. очищують до ГДК радіоакт. ізотопів, а потім виводять в атмосферу.
ВІДХОДИ ТВЕРДІ – пром.-побутові відходи, котрі не можна видалити системами каналізації і які підлягають вивезенню з подальшим похованням або частковою утилізацією (Наприклад, пакувальні матеріали, вже непридатні побутові й пром. прилади, папір, консервні банки, бите скло, сміття, старий одяг і взуття, уламки будматеріалів тощо). В містах В. т. щороку становлять понад 1000 кг на душу населення.
ВІРУСИ (лат. virus – отрута) – неклітинні форми життя – найдрібніші збудники багатьох інфекційних хвороб, здатні проникати майже в усі живі клітини й розмножуватися лише всередині них. У природі поширені повсюдно; уражують усі групи організмів. В екології В. відводиться роль фактора, що спричиняє патогенні процеси в екосистемах різного рівня. Не виключена роль В. у формуванні потоків інформації в екосистемах, зокрема генет. інформації, яка посідає особливе місце в еволюції біокомпонентів і цілих екосистем.
ВІТЕР – переміщення повітряних мас відносно земної поверхні внаслідок нерівномірного розподілу атм. тиску. Значення В. як фактора екологічного надзвичайно різноманітне. В. – найважливіший показник погоди й клімату, акт. стимулювальний, лімітувальний, руйнівний і творчий фактор середовища. В. зумовлює переміщення й перемішування повітря та перенесення домішок, що містяться в ньому, сприяє обміну вологою, теплом та енергією між земною поверхнею та атмосферою й т. д. Сильні В. спричиняють ерозію грунту, пилові бурі, шторми, руйнування й затоплення берегів.
ВМО – див. Всесвітня метеорологічна організація.
ВОДА – найважливіший елемент глобальної екосистеми й фактор екологічний для всього живого на Землі. В. – невід'ємна й осн. складова будь-яких організмів, що забезпечує обмін речовин (живлення, виділення, дихання). За участі В. відбуваються численні процеси в екосистемах (обмін речовин, тепла). В. Світового океану – осн. кліматоутворювальний фактор, головний акумулятор енергії сонячної. В. – головний біотоп Землі – займає понад 70% її площі. В. – один із найважливіших видів мінер, сировини, осн. ресурс природний, що споживається людством. Запаси В. на земній кулі величезні – 1,46·109 км куб. Проте це переважно гірко-солона морська В. Прісна В. становить лише 2% загальної її кількості, причому 85% її зосереджено в льодовиках, і тільки 1% прісної В. містять річки, озера й води підземні. За відношенням до В. рослини й тварини поділяються на: вологолюбних (гігрофіти й гігрофіли), таких, що живуть в умовах помірної вологості (мезофіти й мезофіли), посухолюбних (ксерофіти й ксерофіли) та водяних (гідрофіти й гідробіонти).