Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Дезактивація, дезінфекція, демекологія, демографічний вибух, дендрарій, дендропарк, денітрифікація, Декларація про довкілля і розвиток

Д

ДЕЗАКТИВАЦІЯ (фр. des... – від... – префікс, що означає видалення, знищення або відсутність чогось, та лат. activus – діяльний) – видалення (адсорбцією, з використанням детергентів тощо) радіоактивних речовин (забруднень) із поверхні різних предметів, споруд і т. д.
ДЕЗІНФЕКЦІЯ (фр. des... – від... – префікс, що означає видалення, знищення або відсутність чогось, та лат. inficere – псувати, заражати) – знищення хвороботворних мікроорганізмів спец, засобами й методами (фіз., хім., біол.).
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДОВКІЛЛЯ Й РОЗВИТОК – документ, прийнятий Конференцією ООН із питань довкілля й розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992), в якій брали участь глави 179 держав світу. Це сукупність принципів, які визначають права народів на розвиток та їхні обов'язки щодо збереження нашого спільного дому – Землі. В документі заявлено, що єдиний шлях забезпечення довгострокового екон. прогресу – його узгодженість з охороною довкілля. Це може бути досягнуто лише в тому разі, якщо країни світу розпочнуть нове й рівноправне співробітництво, укладуть міжнар. договори, які захистять цілісність навколишнього середовища в глобальних масштабах і системи екон. розвитку. Люди мають право на здорове й плідне життя в гармонії з природою. Мир, екон. розвиток і охорона довкілля взаємопов'язані й неподільні.
ДЕМЕКОЛОГІЯ (від гр. demos – народ та екологія), екологія популяційна – розділ загальної екології, що вивчає структурні й функціональні характристики, динаміку чисельності популяцій, внутрішньопопуляційні угруповання та їхні взаємозв'язки.
ДЕМОГРАФІЧНИЙ ВИБУХ – періодичне різке збільшення чисельності населення, пов'язане з певними соц. або загальноекол. факторами. Некероване зростання населення планети – одна з головних причин розвитку глобальної екологічної кризи. Лише за останні 50 років населення Землі збільшилося вдвоє, причому гол. чин. за рахунок держав, що розвиваються. Наприклад, народжуваність у країнах Африки (найвища у світі) – 46 чоловік на тисячу населення, тоді як у Зах. Європі – 14. За прогнозами вчених, до 2030 р. населення Землі досягне 9 млрд чоловік.
ДЕНДРАРІЙ (від гр. dendron – дерево), арборетум – спец, відведена територія, на якій розміщена колекція дерев і чагарників, що культивуються У відкритому грунті. Одна з форм охорони рідкісних рослин і тих, що зникають. Може бути самостійним або входити до складу ботанічного саду. В Д. рослини розміщують за сотематичними, геогр., екол., декоративними та ін. принципами. Має наук., навчальне, культурно-освітнє значення. Широко використовується для екологічного виховання населення.
ДЕНДРОПАРК (від гр. dendron – дерево та англ. park) – ландшафтний парк, створений на базі прир. ділянок лісу та штучного дендрарію. Зазвичай у Д. є мальовничі водойми, печери, гроти, споруди садово-паркової архітектури (павільйони, альтанки) тощо. В Україні знаходяться відомі Д. «Олександрія» (Біла Церква), «Софіївка» (Умань), «Тростянець» (Чернігівська область) та ін.
ДЕНІТРИФІКАЦІЯ (від лат. de... – префікс, що тут означає завершення дії, та нітрифікація) – мікробіол. процес відновлення денітрифікуючими бактеріями окиснених сполук азоту (нітратів, нітритів) до газоподібних азотистих продуктів (молек. азоту, оксиду азоту й діоксиду азоту). Д. замикає цикл азоту й перешкоджає нагромадженню його оксидів, які у високих конц. токсичні.