Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Види забруднення

З

ЗАБРУДНЕННЯ НАВМИСНЕ – заплановані (заборонені) протизаконні викиди й скиди шкідливих відходів виробництва у водні об'єкти, повітря атмосферне й на земельні ділянки, цілеспрямоване знищення лісів, пасовищ, браконьєрство, утворення кар'єрів, неправильне використання земель, прир. вод тощо.
ЗАБРУДНЕННЯ ПРИРОДНЕ – забруднення середовища та його компонентів, що виникає внаслідок прир. процесів та явищ (вулканічна діяльність, урагани, селі, пилові бурі тощо) без впливу людини.
ЗАБРУДНЕННЯ РАДІАЦІЙНЕ – те саме, що й Забруднення радіоактивне.
ЗАБРУДНЕННЯ РАДІОАКТИВНЕ, забруднення радіаційне – поява в середовищі радіоактивних речовин у кількостях, що перевищують рівень фону радіоактивного природного. Може бути наслідком атомного вибуху, витоку радіоактивних речовин (у результаті аварії на АЕС або ін. підприємствах, під час розробки радіоакт. руд тощо). Радіоактивні речовини можуть нагромаджуватися вибірково організмами до рівня, небезпечного або власне для організму, або для тих, які харчуються ним. Найбільше їх нагромаджують водорості й водяні тварини. З. р. спричиняє в людини й тварин смертельні й важковиліковні захворювання, шкідливі мутації, а також деградацію прир. і штучних екосистем.
ЗАБРУДНЕННЯ СУПУТНЄ – поступова зміна стану атмосфери, гідросфери, літосфери й біосфери в окремих районах, регіонах і на планеті в цілому в результаті діяльності людини (спустелення, висихання боліт, зникнення малих річок, поява кислотних дощів, парникового ефекту, руйнування озонового шару та ін.).
ЗАБРУДНЕННЯ ТЕПЛОВЕ, забруднення термальне – різновид забруднення фізичного (зазвичай антроп.), що виникає в результаті підвищення температури середовища, гол. чин. у зв'язку з викидами промисловими нагрітого повітря, гарячих газів і теплої води з охолоджувальних систем. З. т. може бути й вторинним – результатом зміни хім. складу середовища. З. т. спричиняє перегрівання водойм, порушуючи функціонування їхніх екосистем, а також зміну видового складу, чисельності особин і популяцій тварин і рослин. З. т. впливає на вологість і тепловий режим, якість води й навіть погодні умови міст і агломерацій. З. т. особливо небезпечне для водних біоценозів.
ЗАБРУДНЕННЯ ТЕРМАЛЬНЕ – те саме, що й Забруднення теплове.
ЗАБРУДНЕННЯ ФІЗИЧНЕ – забруднення, яке за своєю природою пов'язане зі змінами фіз. параметрів середовища: температурно-енергет. (забруднення теплове), хвильових (забруднення електромагнітне, забруднення шумове, світлове), радіац. (забруднення радіоактивне) тощо.
ЗАБРУДНЕННЯ ФОНОВЕ – фактичний уміст забруднювачів у певному об'ємі середовища за відсутності конкретних джерел забруднення.
ЗАБРУДНЕННЯ ХІМІЧНЕ – зміна прир. хім. властивостей середовища, а також проникнення в нього речовин, які зазвичай відсутні в ньому, або в конц., що перевищують норму.
ЗАБРУДНЕННЯ ШУМОВЕ – форма забруднення фізичного (хвильового) – перевищення звичайного рівня шуму й аномальна зміна характеристик звуку (періодичності, гучності, сили звуку, звукового тиску та ін.) на робочих місцях, у населених пунктах і т. д. унаслідок роботи транспорту, механізмів, пром. об'єктів та обладнання, побутових приладів тощо. З. ш. шкідливо впливає на здоров'я людей і тварин; спричиняє підвищення втомлюваності людини, зниження розумової активності, ефективності праці, фіз. і нервові захворювання, поступову втрату слуху, значне скорочення тривалості життя.