Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Зообентос, зоомаса, зоопарк, зоопланктон, зоофаги, зоофілія, зоохорія, зооценоз, зооциди, зрошення, зсув

З

ЗОО... (від rp. zoon – тварина, жива істота) – частина складних слів, що вказує на зв'язок із тваринним світом.
ЗООБЕНТОС (від зоо... та бентос) – сукупність тварин, що мешкають на дні або в грунті водойм. До складу З. входять представники майже всіх груп водяних тварин – від найпростіших до риб.
ЗООМАСА – див. у ст. Біомаса.
ЗООПАРК, зоологічний парк – культурно-просвітня й наук.-дослідна установа, призначена для утримання, показу, вивчення й розведення, як правило, диких тварин. У З. ведеться також робота зі збереження генофонду видів рідкісних і видів, що зникають. Історично З. передували звіринці.
ЗООПЛАНКТОН (від зоо... та планктон) – тваринний компонент планктону – сукупність тварин, що населяють товщу води, які зазвичай не здатні протистояти перенесенню течіями (Наприклад, найпростіші, коловертки, медузи).
ЗООФАГИ [від зоо... та ...фаг(и)] – організми, котрі харчуються тваринами (Наприклад, комахоїдні рослини, деякі комахи, риби, більшість плазунів і земноводних, хижі птахи й звірі).
ЗООФІЛІЯ (від зоо... та ...філія) – запилення рослин різними групами тварин. Відбувається тоді, коли тварини навідуються до квіток, переважно заради їжі (нектару або пилку). Розрізняють ентомофілію –запилення комахами, орнітофілію – запилення птахами, малакофілію – запилення молюсками, хіроптерофілію – запилення кажанами.
ЗООХОРІЯ (від зоо... та ...хорія) – поширення плодів, насіння або спор рослин тваринами.
ЗООЦЕНОЗ (від зоо... та ...ценоз) – сукупність усіх тварин-консументів біогеоценозу.
ЗООЦИДИ [від зоо... та ...цид(и)] – хім. препарати з групи пестицидів, що використовуються для боротьби зі шкідливими хребетними тваринами, переважно гризунами. Багато із З. є сильними отрутами й становлять небезпеку для людей і свійських тварин.
ЗРОШЕННЯ, іригація – штучне зволоження грунтів будь-яких агроценозів, котрим бракує вологи для збільшення запасів води в зоні кореневих систем. Може бути регулярним (цілорічним) і періодичним (один чи кілька разів на рік), а за способом подавання води – самопливним і машинним. Особливо велике значення З. має в посушливих регіонах і для освоєння пустель і напівпустель.
ЗСУВ – ковзне зміщення перезволожених грунт, мас або гірських порід додолу вздовж схилу під впливом сили ваги. З. часто завдають великої шкоди дорогам, будівлям, шляхопроводам тощо.