Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Імунітет рослин, інвазія, інгібітори, індивід, індикатор забруднення, інсектарій, інсектициди, інсоляція

І

ІМУНІТЕТ (від лат. immunitas – звільнення, позбавлення) – прояв спрямованих на збереження сталості внутр. середовища захисних реакцій організму на генетично чужорідні речовини – антигени. Найчастіше поняття «І.» означає несприйнятливість організмів до збудників хвороб або отрут. Розрізняють І. природний, зумовлений уродженими біол. особливостями, які передаються спадково, й набутий, що буває прир. – унаслідок перенесеного захворювання – та штучним – унаслідок щеплень. І. – одна із захисно-пристосувальних властивостей усіх організмів, що допомагає їм зберігати свої фізіол. функції та життєздатність за зміни умов існування.
ІМУНІТЕТ РОСЛИН – несприйнятливість або часткова стійкість рослин до хвороб і шкідників та продуктів їхньої життєдіяльності. Проявом І. р. є їхні стійкість і витривалість. Розрізняють І. р. природний, або вроджений (виникає й закріплюється в процесі еволюції), та набутий, або штучний (виникає після перенесення рослиною хвороби або внаслідок введення ослабленої чи вбитої культури збудника, а також у разі застосування антибіотиків і фітогормонів, що інактивують збудників хвороб).
ІНВАЗІЯ (від лат. invasio – вторгнення, напад) – 1) зараження організму тваринами-паразитами; 2) проникнення в угруповання нових, не характерних для нього видів.
ІНГІБІТОРИ (від лат. inhibeo – затримую, зупиняю) – прир. або синт. речовини, що пригнічують ферментативні реакції та ін. клітинні процеси (перенесення речовин, передавання нервових імпульсів, біосинтез білків тощо). Прир. І. в організмі є продукти обміну речовин. У широкому розумінні 1. – речовини, що гальмують складні біол. процеси (Наприклад, І. росту рослин) або хім. реакції (Наприклад, І. корозії металів). Деякі забруднювачі довкілля також можуть бути І. (Наприклад, пестициди, важкі метали).
ІНДИВІД – те саме, що й Особина.
ІНДИКАТОР (від пізньолат. indicator – покажчик) – фіз. явище, хім. речовина або організм, наявність, кількість чи зміна стану, що свідчать про характер або зміну властивостей довкілля.
ІНДИКАТОР ЗАБРУДНЕННЯ – фіз., хім. чи біол. індикатор, що сигналізує про наявність, кількісну чи якісну зміну складу забруднювачів у довкіллі.
ІНСЕКТАРІЙ (від лат. insectum – комаха) – приміщення для розведення й утримання комах, які використовуються в наук, дослідженнях і для боротьби зі шкідниками с.-г. культур.
ІНСЕКТИЦИДИ [від лат. insectum – комаха та ...цид(и)] – хім. препарати, що призначені для боротьби з комахами – шкідниками с.-г. рослин і паразитами тварин (Наприклад, хлорофос, карбофос). За ступенем токсичності для людини й тварин поділяються на сильнодійні, високо-, середньо- й малотоксичні.
ІНСОЛЯЦІЯ (від лат. insolo – виставляю на сонце) – опромінення земної поверхні радіацією сонячною. Залежить від висоти стояння Сонця над горизонтом, висоти місцевості над рівнем моря, її експозиції. Залежно від стану довкілля, тривалості та інтенсивності І. її прояви можуть бути як позитивними, так і негативними для людини.