Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Інтоксикація, інтродукція, інтродуцент, іригація, іхтіофауна, іонізація, іоносфера, радіоактивний йод

І

ІНТОКСИКАЦІЯ (від лат. in – у, всередину та гр. toxikon – отрута) – патологічний стан (отруєння), спричинений загальною дією на організм токсикантів, до яких, зокрема, належать свинець, хлор, ртуть, арсен, манган, фосфор, фтор та їхні сполуки. Розрізняють І. гострі та хронічні.
ІНТРОДУКЦІЯ (від лат. introductio – введення) – переселення окремих видів тварин і рослин за межі їхнього прир. ареалу та адаптація їх до нових умов проживання. І. може бути цілеспрямованою – здійснюється для введення в культуру нових видів (Наприклад, кукурудза, картопля інтродуковані в Європу з Америки) та спонтанною, коли організми заносяться в нові райони випадково й, акліматизувавшися тут, стають шкідниками або бур'янами. І. – початковий етап акліматизації рослин і тварин.
ІНТРОДУЦЕНТ – новий для даного регіону організм (вид), цілеспрямовано або випадково внесений людиною, який успішно проник у прир. чи антроп. комплекси.
ІРИГАЦІЯ – те саме, що й Зрошення.
ІХТІОФАУНА (від гр. ichthys – риба та фауна) – сукупність видів риб якоїсь водойми або водотоку.

Й

ЙОД РАДІОАКТИВНИЙ – штучні радіонукліди йоду (ізотопи І29І і 131І), які потрапляють у довкілля з опадами радіоактивними після випробувань ядерної зброї, аварій на ядерних реакторах та ЛЕС, а також виділяються під час дії установок з переробки ядерного палива. Період напіврозпаду 129І – 1,6·107 років, 131І – 8,07 діб. У разі аварій на ядерних реакторах саме 131І здебільшого є причиною макс. радіоактивного зараження й тому використовується як індикатор радіоактивності. Й. р., потрапляючи в організм людини, нагромаджується насамперед у щитоподібній залозі, спричиняючи утворення пухлин. Найчастіше шлях радіоактивного зараження такий: опади атмосферні – грунт – рослини – корова – молоко – людина.
ЙОНІЗАЦІЯ (від гр. ion – той, що йде) – утворення легких і важких іонів з електрично нейтральних частинок середовища під впливом на них факторів фізичних (електричний розряд, нагрівання, фотойонізація, випромінювання ультрафіолетове, випромінювання йонізуючі). Здатність до И. повітря мають рослини. Наприклад, у лісовому повітрі ступінь Й. в 2...З рази вищий, ніж у житлових приміщеннях. Утворенню корисних для організму людини легких іонів (зарядженні комплекси молекул атм. газів) сприяють дуб, акація, ялина, сосна. Деякі рослини (евкаліпт, магнолія, гвоздика садова, тис ягідний), навпаки, знижують уміст у повітрі легких іонів і підвищують конц. важких (частинки рідких і твердих домішок, завислих в повітрі атмосферному), що негативно впливає на самопочуття людей.
ЙОНІЗУЮЧА РАДІАЦІЯ – див. Випромінювання йонізуюче.
ЙОНОСФЕРА – див. у ст. Атмосфера.