Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Нафта, нафтова пляма, національний природний парк, нейстон, нейтралізм, нектофаги, нектон

Н

НАФТА – рідка горюча копалина, складна суміш вуглеводнів. Н. – найважливіше енергет. паливо сучасної промисловості. З неї дістають бензин, лігроїн, гас, оливи, парафін та ін. Проте Н. й нафтопродукти належать до найшкідливіших забруднювачів Світового океану, куди щорічно їх потрапляє 5...10 млн т., здебільшого в результаті втрат під час видобування Н. з морських родовищ, аварій танкерів, берегового стоку та з ін. причин. Наслідок цього – довготривала шкода, що завдається тваринному світу й рослинному світові морів та океанів. На суходолі витікання з нафтопроводів спричиняють забруднення грунтів і вод ґрунтових.
НАФТОВА ПЛЯМА – ділянка поверхні води, вкрита шаром нафти, який перешкоджає норм, аерації водойми та випаровуванню води, спричиняє загибель гідробіонтів. За даними космічного екологічного моніторингу, близько чверті Світового океану тією чи ін. мірою забруднено нафтою та нафтопродуктами.
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОХОРОНЮВАНИЙ ПРОСТІР – сукупність прир. та прир.-істор. територій держави, що охороняються законом.
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК – охоронювана територія (акваторія), на якій збереглися прир., істор.-культурні комплекси, що становлять особливу екол., естетичну або істор. цінність завдяки поєднанню прир. і культурних ландшафтів. У Н. п. п. проводиться робота з відновлення ландшафтів, охорони видів рідкісних і видів, що зникають, та ін. На відміну від заповідників, уся або значна частина площі Н. п. п. відкрита для регулярного відвідування. Із додержанням заповідного режиму на території Н. п. п. можуть здійснюватись організований туризм і різні форми відпочинку. В Україні є 11 Н. п. п. (Карпатський, Шацький, Азово-Сиваський, Вижницький, Синевир, Подільські Товтри, Святі гори, Яворівський, Сколівські Бескиди, Деснянсько-Старогутський, Ужанський).
НЕЙСТОН (від гр. neusteon – здатний плавати) – сукупність організмів, які мешкають біля поверхневої плівки води, прикріплюються до неї або пересуваються по ній зверху чи знизу. До Н. належать найпростіші, одноклітинні водорості, клопи – водоміри, личинки комарів, мальки риб та ін.
НЕЙТРАЛІЗМ (від лат. neutralis – нічийний) – форма співіснування двох видів, коли жоден із них не зазнає впливу ін. (Наприклад, види рослиноїдних і хижих комах, які мешкають в одному біоценозі й не пов'язані один з одним відносинами харчування або конкуренції).
НЕКРОФАГИ [від гр. nekros – мертвий та ...фаг(и)], трупоїди – тварини, які живляться трупами ін. тварин (Наприклад, грифи, ворон, гієни, шакали, жуки-могильники). Н. – необхідна ланка в кругообігу речовин біологічному.
НЕКТОН (від гр. nektos – плавний) – сукупність пелагічних тварин, які здатні акт. плавати, протистояти течії і долати значні відстані (риби, китоподібні, головоногі молюски та ін.). До Н. належать також тварини, які розмножуються на суші, а живляться у воді (Наприклад, ластоногі, пінгвіни, водяні черепахи). Пор. Планктон.