Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Нематоциди, закон необоротності еволюції, неофіти, нерест, нерестовище, нікотин, нітрати, нітрити, нітрифікація

Н

НЕМАТОЦИДИ [лат. Nematoda – власне круглі черви та ...цид(и)] – хім. речовини (пестициди), призначені для знищення нематод – паразитів рослин.
НЕОБОРОТНОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ЗАКОН – те саме, що й Долло закон.
НЕОФІТИ [від гр. neos – новий та ...фіт(и)] – рослини, що ненавмисно занесені людиною або мігрували самі до місцевої флори в порівняно недавній істор. час і трапляються як в агроценозах (Наприклад, бур'яни), так і в прир. фітоценозах (подорожник, елодея та ін.). Поява Н. найчастіше пов'язана з госп. діяльністю людини й недотриманням карантинних заходів.
НЕРЕСТ – викидання рибами статевих продуктів – дозрілої ікри та молок із наступним заплідненням. Кожний вид риб пристосувався до Н. в певну пору року й у певних умовах (температура й солоність води, характер ґрунту тощо) на нерестовищах.
НЕРЕСТОВИЩЕ – водойма або її ділянка, де відбувається нерест риби. Гідротехн. споруди на річках ускладнюють підхід цінних промислових риб до прир. Н. Тому часто влаштовують штучні Н. з гальки, гілок дерев, закріплюваних на дні річок, та ін.
НІКОТИН (фр. nicotine, за ім'ям фр. дипломата Ж. Ніко, який ввіз у 1560 р. тютюн у Францію) – алкалоїд, що міститься в листках та насінні тютюну й махорки. Сильна отрута; гальмує діяльність нервової системи; за ступенем токсичності порівнянний із синильною кислотою. Тривале поглинання Н. невеликими дозами під час паління спричиняє хронічне отруєння. Кількість Н., що міститься у водній витяжці з 4-6 сигарет, – смертельна доза для людини. Підвищена частота захворювання на рак легень у курців зумовлена вмістом у тютюновому димі смол та кадмію. Особливої шкоди Н. завдає жіночому організмові. Щороку на Землі від хвороб, пов'язаних із палінням, помирає близько 1,5 млн людей.
НІТРАТИ (від гр. nitron – азотнокисла сіль) – солі нітратної кислоти; сильні окиснювачі. Використовуються як мінеральні добрива. Екол. проблемою Н. стали у зв'язку з надмірним застосуванням азотних добрив. Надлишковий уміст Н. у живій речовині спричиняє зниження якості товарної продукції та отруєння людей і тварин. Можливий також ендогенний синтез із Н. канцерогенів в організмі тварин і людини. ГДД Н. для людини – 265 мг/добу.
НІТРИТИ (від гр. nitron – азотнокисла сіль) – солі азотистої кислоти, що мають як окисні, так і відновні властивості. В разі потрапляння в організм справляють не лише токсичну, а й канцерогенну дію. Тяжкі отруєння Н. настають за дози 2 г.
НІТРИФІКАЦІЯ (від лат. nitrogenium – азот та ...фікація) – процес мікробіол. перетворення в ґрунті й воді відновлених сполук азоту (аміаку, амонійних солей) в окиснені неорган. (нітрати) – осн. форму азотного живлення рослин. Н. – осн. шлях утворення нітратів у природі; відіграє першорядну роль у кругообігу азоту в біосфері. Н. свідчить про завершення процесів мінералізації в екосистемі.