Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Органічний світ, орнітофауна, орнітофілія, орнітохорія, освітленість, осип, особина, отрути, отрутохімікати

О

ОРГАНІЧНИЙ СВІТ, жива природа – сукупність усіх організмів, що населяють біосферу Землі. Відомо більш як 1 млн видів тварин і близько 500 тис. видів рослин, що мешкають у воді, на землі, в ґрунті, повітрі, а також в ін. організмах.
ОРНІТОФАУНА [від гр. ornis (ornithos) – птах та фауна], авіафауна – сукупність птахів, що населяють певну територію або трапляються за будь-який відтинок часу. За характером перебування на даній території розрізняють птахів, що гніздяться, осілих, пролітних і зимуючих.
ОРНІТОФІЛІЯ [від гр. ornis (ornithos) – птах та ...філія] – запилення квіткових рослин птахами, які живляться нектаром (колібрі, медососи); вид зоофігії. Відомо близько 2000 видів таких птахів. О. властива тропічним рослинам-орнітофілам.
ОРНІТОХОРІЯ [від гр. ornis (ornithos) – птах та ...хорія] – поширення спор, насіння й плодів рослин птахами. Організм, поширений т. чин., називають орайонітохором.
ОСВІТЛЕНІСТЬ – світловий потік, що падає на одиницю поверхні; виражається в люксах (лк). Макс. О. відкритих місцеперебувань у літній безхмарний полудень становить у середньому від 80 тис. (помірні широти) до 95... 110 тис. лк (екватор). При цьому частка прямої радіації сонячної становить у середньому 70%, а розсіяної – 30%. Обернене співвідношення між прямою та розсіяною радіаціями спостерігається влітку в полярних і заполярних широтах (40 та 60% відповідно).
ОСИП – скупчення несортованих кутастих уламків гірських порід біля підніжжя та в нижній частині крутих гірських схилів. Утворюється внаслідок вивітрювання гірських порід.
ОСОБИНА, індивід, індивідуум – елементарна одиниця життя, окремий організм. О. властиві всі ознаки виду, до якого вона належить, а також власні морфол. і фізіол. особливості, що відрізняють її від ін. О. того самого виду. Для організмів колоніальних, а також тих, які розмножуються вегетативно, й симбіонтів поняття «О.» відносне. Див. також Організм.
ОТРУТИ – те саме, що й Токсини.
ОТРУТОХІМІКАТИ – те саме, що й Пестициди.
ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ – система заходів, спрямованих на запобігання забрудненню повітря атмосферного вище за допустимі норми в процесі госп. діяльності й на відновлення та збереження його якості. Передбачається контроль за викидами промисловими, транспортними й комунальними в атмосферу. Нормовано понад 400 забруднювачів повітря. Низка проблем О. а. п. потребує міжнар.-правового регулювання у зв'язку з перенесенням забруднень атм. потоками з території однієї держави на територію ін. або в міжнар. простір. Ця проблема не має кордонів, тому для її розв'язання необхідні величезні ресурси й скоординовані довготривалі зусилля всієї світової спільноти.
ОХОРОНА БОЛІТ – комплекс науково й економічно обгрунтованих заходів щодо збереження прир. умов існування болотних біоценозів з огляду на їхню особливу ботан., гідрол., ресурсну, госп. та ландшафтну цінність, велике значення в збереженні біорізноманітності та в циркуляції вуглекислого газу в глобальних масштабах.