Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Паводок, пал, палеоекологія, палеонтологія, памятка природи, ПАР, пандемія, паразити, паразитизм, парниковий ефект

П

ПАВОДОК – нерегулярне нетривале підвищення рівня й витрати води в річці внаслідок швидкого танення снігу (під час відлиг), злив, пропускань води з водосховищ та ін. На відміну від повені, П. може відбуватися в будь-яку пору року. П. становлять серйозну небезпеку для багатьох регіонів України; найчастіше спостерігаються на річках Карпат (протягом року) та Кримських гір (узимку й навесні).
ПАЛ – 1) випалювання трав'янистої рослинності та чагарників для знищення небажаних рослин і поліпшення пасовищного травостою; 2) лісова пожежа антроп. чи прир. походження, іноді навмисна – для перетворення лісової ділянки на пасовище або ріллю.
ПАЛЕОЕКОЛОПЯ (від rp. palaios – стародавній та екологія) – розділ палеонтології, що вивчає взаємозв'язки між організмами геол. минулого та їхнім середовищем проживання.
ПАЛЕОНТОЛОГІЯ [від гр. palaios – стародавній, on(ontos) – живе та logos – учення] – наука, що вивчає рослинні й тваринні організми минулих геол. епох в їх істор. розвиткові та взаємозв'язку з довкіллям за викопними рештками та слідами їхньої життєдіяльності. П. тісно пов'язана з екологією, багатьма біол. і геол. науками. Див. також Палеоекологія.
ПАМ'ЯТКА ПРИРОДИ – окремий прир. об'єкт, що має наук., істор. або культурно-естетичну цінність (Наприклад, водоспад, печера, дуже старе дерево, геол. відслонення, джерело). На території ТІ. п. заборонено будь-яку діяльність, що може зашкодити їй. До П. п. віднедавна відносять також невеликі території, зайняті популяціями видів рідкісних і видів реліктових. В Україні налічується 124 П. п. держ. значення й близько З тис. – місцевого.
ПАНДЕМІЯ (від гр. pandemia – весь народ) – епідемія, що охоплює населення всього світу або більшої його частини (Наприклад, П. грипу, СНІДу).
ПАР – див. Поверхнево-активні речовини.
ПАРАЗИТИ (від гр. parasitos – нахлібник, дармоїд) – організми, які живуть на поверхні тіла (ектопаразити) або в тілі (ендопаразити) ін. живих істот (хазяїв), живляться за їхній рахунок і здебільшого завдають їм шкоди. П. поділяють на зоопаразитів (найпростіші, гельмінти, комахи та ін.) і фітопаразитів (бактерії, гриби, деякі вищі рослини та ін.). Багато П. – збудники низки захворювань людини, тварин і рослин. Див. також Паразитизм.
ПАРАЗИТИЗМ – специф. форма співжиття (симбіозу) організмів різних видів, з яких один (паразит) використовує ін. (хазяїна) як середовище проживання та джерело живлення, покладаючи на нього (частково або цілком) регуляцію відносин із довкіллям. П. – надзвичайно поширене в природі явище; його можна виявити в будь-якому біоценозі.
ПАРНИКОВИЙ ЕФЕКТ, тепличний ефект – нагрівання нижніх шарів атмосфери внаслідок того, що порівняно короткохвильове випромінювання сонячне видимого діапазону проникає в атмосферу й поглинається в основному тільки на поверхні Землі, нагріваючи її. Вторинне теплове випромінювання, що йде від Землі, поглинається компонентами атмосфери (вуглекислий газ, водяна пара) значно більшою мірою, ніж те, що надходить. Тому збільшення конц. в повітрі зазначених компонентів перешкоджає тепловому випромінюванню Землі вночі, проте не впливає на поглинання енергії сонячної її поверхнею вдень. У результаті порушується баланс тепловий, що проявляється в підвищенні температури поверхні Землі та приземного шару повітря. Цей феномен і називають «П. є.» за аналогією з парником, скляний дах якого пропускає всередину більше сонячних променів видимого діапазону, ніж назовні довгохвильового випромінювання з парника. Збільшення конц. вуглекислого газу в атмосфері (внаслідок спалювання вугілля, торфу, нафти, газу природного, знищення лісів) може призвести до підсилення П. є. з наступним глобальним підвищенням температури Землі. Так, за останні 200 років уміст вуглекислого газу в атмосфері зріс майже на 25%, а температура підвищилася на 0,5°С. Якщо цей процес триватиме, то вже до середини XXI ст. температура на Землі може зрости ще на 5°С. Це спричинить танення льодовиків і полярних шапок, підйом рівня Світового океану на 1...2 м, затоплення низовин, а ураганний суховій перетворить значну частину суходолу на пустелі. З'ясувалося також, що, крім вуглекислого газу, П. є. спричиняють ще й ін. гази – метан, оксиди азоту, фреони, вміст яких в атмосфері через людську діяльність стрімко зростає.