Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Пил, пилова буря, підвид, підстилка, підтоплення, піраміда біомас, вікова піраміда, піраміда енергій

П

ПИЛ – сукупність завислих у повітрі дрібних твердих частинок різного походження, здатних осідати за відсутності вітру. Джерела П.: виверження вулканів, вивітрювання гірських порід, ерозія грунту вітрова, викиди пром. підприємств, транспорту, с.-г. роботи тощо. П. – один із небезпечних забруднювачів атмосфери. Осн. його кількість зосереджена до висоти 500 м над поверхнею Землі. Частинки П. можуть бути ядрами конденсації та ініціювати утворення смогу. Збільшення запиленості, що прогресує, істотно змінює оптичні властивості атмосфери, підвищує її температуру, сприяє перенесенню мікроорганізмів, спричиняє захворювання людей і тварин.
ПИЛОВА БУРЯ – перенесення великої кількості пилу та піску сильними (25...30 м/с) і тривалими вітрами, що видувають верхні шари висушеного грунту. Типове явище для розораних степів, пустель і напівпустель. Бувають у пд. районах України. П. б. завдають великих збитків с. г., в одних місцях видуваючи, в ін. – засипаючи посіви, руйнуючи родючий шар ґрунту. Часто П. б. – наслідок безгосподарності, порушення екологічної рівноваги.
ПІДВИД – те саме, що й Популяція географічна.
ПІДСТИЛКА – багаторічні злежані відклади відмерлих і опалих частин рослин (листя, квітки, плоди, кора, невеликі гілки тощо) на поверхні грунту. П. охороняє грунт від висихання, створює сприятливі умови для розвитку грибів та мікробіол. процесів. У П. за участі безхребетних, грибів, бактерій відбуваються процеси мінералізації – перетворення орган, речовин у неорган. з одночасним синтезом орган, сполук гумусу.
ПІДТОПЛЕННЯ – підйом рівня вод ґрунтових, як правило, зумовлений госп. діяльністю людини (будівництво водосховищ, гідротехн. споруд, неправильне зрошення тощо), внаслідок чого посилюється проникнення води в прилеглі верхні горизонти грунту. П. часто спричиняє засолення й заболочування грунтів; при цьому знижується продуктивність луків, полів і лісів, погіршується стан місцевості, руйнуються будівлі тощо.
ПІРАМІДА БІОМАС [гр. pyramis (pyramided)] – графічна модель, що відображує послідовність розташування біомас популяцій екосистеми (біогеоценозу), основою якої слугує перший трофічний рівень – біомаса продуцентів. Біомаса може бути представлена у вигляді загальної маси сухої речовини, енергоємності або ін. міри загальної кількості живої речовини продуцентів, консументів (першого та другого порядків) і редуцентів. Параметри продуцентів зазвичай вищі, ніж консументів (звідси й форма піраміди), але в деяких екосистемах (Наприклад, водних) може бути й навпаки (обернена піраміда).
ПІРАМІДА ВІКОВА – графічна модель розподілу вікових груп у прир. популяціях, в якій число особин або їх частка (процент) у вікових групах зображується у вигляді розташованих за рангом один над одним горизонтальних прямокутників.
ПІРАМІДА ЕНЕРГІЙ – графічна модель передавання (потоку) енергії та (або) продуктивності в екосистемі (біогеоценозі) від одного трофічного рівня до ін. П. є. завжди звужується догори. Показує швидкість проходження маси їжі ланцюгом живлення.