Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Повінь, атмосферне повітря, погода, поживні речовини, пойкілотермні тварини, поле фільтрації, поле зрошення

П

ПОВІНЬ – щорічне регулярне підвищення рівня води у водотоках під час танення снігу й льодовиків або внаслідок тривалих дощів. Розрізняють П. весняні, весняно-літні та літні. На більшості річок України П. весняні. Іноді П. є руйнівним для біоценозів екстремальним фактором.
ПОВІТРЯ – фіз. суміш газів різної хім. природи; матеріальне середовище, з яким пов'язана життєдіяльність практично всіх організмів. П. не лише утворює газову оболонку Землі, а й є газовим компонентом грунту, прир. вод, тканинних рідин організмів. Газовий склад П. відносно сталий як протягом доби, так і в різні пори року: азот (78,01%), кисень (20,95%), вуглекислий газ (0,03%), ін. інертні гази, водяна пара, ефірні олії тощо. Для абс. більшості організмів кисень життєво необхідний. У безкисневому середовищі розвиваються лише організми анаеробні. Вуглекислий газ є субстратом для фотосинтетичної діяльності рослин. Азот – хім. інертний газ, проте завдяки азотфіксації стає доступним для рослин і залучається в кругообіг. Опосередкований вплив П. як фактора екологічного відбувається за допомогою вітру. Крім шкідливого впливу (вітровал, ерозія грунту вітрова та ін.), повітряні потоки відіграють певну позитивну роль, Наприклад, у вирівнюванні газового складу атмосфери, поширенні рослин і тварин, міграціях деяких тварин тощо.
ПОВІТРЯ АТМОСФЕРНЕ – суміш газів, що утворюють атмосферу Землі й є життєво необхідними для всіх сухопутних організмів, які використовують їх для дихання. П. а. – прир. об'єкт, що охороняється законом і виконує середовишетвірну, екол., екон., оздоровчу функції. П. а. необхідно охороняти від забруднення, виснаження запасів кисню, руйнування озонового шару, шкідливих випромінювань. П. а. впливає на організми газовим складом, рухом, вологістю.
ПОГОДА – стан атмосфери в конкретному місці в певний момент або за обмежений проміжок часу (доба, місяць). Є наслідком атм. процесів, що неперервно змінюються. Відіграє вирішальну роль у формуванні довкілля, особливо в наземних умовах. Багаторічний режим П. називають кліматом.
ПОЖИВНІ РЕЧОВИНИ – хім. сполуки, необхідні для росту й розвитку організмів і доступні їм. Серед П. р. розрізняють макроелементи, тобто хім. елементи, що потрібні в значних кількостях (вуглець, кисень, водень, азот, калій, кальцій, фосфор, залізо, сірка, магній), та мікроелементи, необхідні в малих або навіть мін. кількостях (бор, йод, кобальт, силіцій, нікель, мідь, цинк, молібден, манган). Рослини та ін. автотрофи поглинають неорган. речовини, з яких синтезують такі орган, сполуки, як білки, жири, вуглеводи. Тварини та ін. гетеротрофи використовують готові орган, речовини.
ПОЙКІЛОТЕРМНІ ТВАРИНИ (від гр. poikilos – різний та therme – тепло), холоднокровні тварини – тварини, температура тіла яких змінюється залежно від температури довкілля й регулюється зовн. фіз.-хім. механізмами (всі безхребетні, риби, земноводні й плазуни). Пор. Гомойотермні тварини.
ПОЛЕ ЗРОШЕННЯ – ділянка землі, що використовується водночас для прир. біол. очищення стічних вод і вирощування с.-г. культур.
ПОЛЕ ФІЛЬТРАЦІЇ (фр. filtration, від лат. filtrum – повсть) – ділянка землі (споруда), пристосована для прир. біол. очищення стічних вод шляхом фільтрації їх крізь грунт, горизонти На П. ф., на відміну від полів зрошення, с.-г. культури не вирощують.