Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Тайга, тайфун, таксон, тваринний світ, температура, тераса, тератогени, терикон, територія

Т

ТАЙГА – 1) зона географічна помірного поясу; 2) тип рослинності, що об'єднує хвойні ліси (ялина, сосна, ялиця та ін.). Займає близько 10% суші. Характеризується порівняно коротким безморозним періодом (4 міс), холодною зимою зі стійким сніговим покривом. Т. бідна на види й життєві форми.
ТАЙФУН (від кит. тай фин – великий вітер) – тривалий штормовий циклон значної інтенсивності; буря, ураган; сильний порив вітру з дощем. Екстремальний фактор екологічний. Характерні для Пд. і Сх. Азії, Д. Сходу.
ТАКСОН (від гр. taxis – розташування та on – живе) – група об'єктів органічного світу, які пов'язані спільністю властивостей та ознак, що дає підставу для присвоєння їм певної таксономічної категорії. Елементарним Т. є вид, потім ідуть рід, родина, ряд, клас, тип і царство.
ТВАРИННИЙ СВІТ – тваринне населення земної кулі – історично сформована сукупність особин одного або багатьох видів тварин у межах якоїсь території (акваторії). Характеризується видовим складом (фауна) й чисельністю особин.
ТЕМПЕРАТУРА (лат. temperatura) – фіз. величина, що характеризує тепловий стан тіла або системи. Границі Т., за яких можливе існування мешканців Землі, невеликі – від -200 до +100°С. Т. – один із найважливіших факторів абіотичних довкілля, що прямо чи непрямо впливають на організми. Будь-який організм здатний жити лише в певному інтервалі Т., обмеженому макс. і мін. значеннями, між якими лежить зона оптимуму, що сприяє найбільшому прояву життєдіяльності організму. Температурний фактор на Землі зазнає різко виражених добових і сезонних коливань, що, своєю чергою, зумовлює відповідний біологічний ритм явищ у природі. Разом з ін. факторами екологічними Т. визначає існування поясів фізико-географічних та поясність вертикальну.
ТЕПЛИЧНИЙ ЕФЕКТ – те саме, що й Парниковий ефект.
ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ (ТЕС) – підприємство, що виробляє електричну й теплову енергію в результаті спалювання орган, палива. Експлуатація ТЕС супроводжується тепловим та ін. забрудненнями довкілля, що змінює його тепловий і біол. режими.
ТЕПЛОКРОВНІ ТВАРИНИ – те саме, що й Гомойотермні тварини.
ТЕРАСА (фр. terrasse) – 1) горизонтальна або трохи похила площинка у формі уступу вздовж схилу річкової долини, морського берега, озера, гір; 2) прир. або штучно створена площинка (уступ) на схилі, яка використовується під с.-г. або лісові культури, а також для боротьби з ерозією грунту.
ТЕРАТОГЕНИ [від гр. teras (teratos) – чудовисько, потвора та ...ген(и)] – численні хім. речовини або фактори фізичні (випромінювання йонізуюче), вплив яких на зародок у період вагітності призводить до уродженої аномалії (каліцтва) або загибелі плоду.
ТЕРИКОН (від фр. terri – породний відвал та conique – конічний) – конусоподібний насип із пустої (без корисних копалин) породи біля шахти або рудника. Джерело забруднення довкілля. В. с.-г. зонах Т. підлягають рекультивації.
ТЕРИТОРІЯ (від лат. territorium) – частина земної поверхні з визначеними кордонами або межами (Наприклад, Т. міста, парку, держави).