Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Токсини, толерантність, закон толерантності, торф, транспірація, тропосфера, трофічний рівень, трофічна сітка, трофічні ланцюги, туки, туман, тундра, трупоїди

Т

ТОКСИНИ (фр. toxine, від гр. toxikon – отрута), отрути – отруйні речовини (поліпептиди й білки), що їх виділяють отруйні рослини, паразити, патогенні бактерії, скорпіони, деякі змії, павуки; спричиняють токсикоінфекційні захворювання людини й тварин.
ТОЛЕРАНТНІСТЬ (від лат. tolerantia – терпіння) – 1) здатність організмів успішно протистояти дії зовн. факторів (Наприклад, високої температури, підвищеної конц. солей) у певному інтервалі даного біотопу; 2) адаптованість видів до певних умов довкілля.
ТОЛЕРАНТНОСТІ ЗАКОН – те саме, що й Шелфорда закон.
ТОРФ (нім. Tort) – продукт неповного розкладання рослинних решток в умовах надлишкового зволоження, низької температури й дефіциту кисню, за яких ці рештки муміфікуються з частковою гуміфікацією. Т. утворюється в болотах. Нагромадження Т. може відбуватися тисячоліттями. Т. використовується як добриво, паливо, сировина для хім. промисловості та ін.
ТРАНСПІРАЦІЯ (від лат. trans – крізь та spiro – дихаю, видихаю) – фізіол. випаровування води листками та ін. частинами рослин.
ТРОПОСФЕРА – див. у ст. Атмосфера.
...ТРОФ(О)..., ...ТРОФІЯ, ...ТРОФНИЙ (від гр. trophe – живлення, їжа) – частина складних слів, яка означає: той, що стосується живлення, пов'язаний із живленням; вигодовування, ріст.
ТРОФІЧНА МЕРЕЖА – система переплетених між собою ланцюгів живлення в межах біогеоценозу.
ТРОФІЧНИЙ РІВЕНЬ – сукупність організмів, об'єднаних схожим типом живлення (автотрофи, рослиноїдні, м'ясоїдні та ін.). Перший Т. р. займають продуценти – рослини, другий – рослиноїдні тварини, третій – хижаки, які живуть за рахунок рослиноїдних організмів, четвертий – організми, що споживають хижаків третього Т. р. Деякі організми можуть перебувати на різних Т. р. Див. також Ланцюги живлення.
ТРОФІЧНІ (ХАРЧОВІ) ЛАНЦЮГИ – те саме, що й Ланцюги живлення.
ТУКИ – те саме, що й Мінеральні добрива.
ТУМАН – скупчення продуктів конденсації водяної пари в приземному шарі атмосфери. Виникає внаслідок охолодження повітря від земної поверхні або випаровування з поверхні теплих водойм в охолоджене повітря.
ТУМАН ТОКСИЧНИЙ – скупчення газоподібних забруднювачів, частинок пилу та крапель туману в приземному шарі атмосфери.
ТУМАН ФОТОХІМІЧНИЙ – те саме, що й Смог.
ТУНДРА (від фр. tunturi – безліса височина) – біом, поширений в арктичному поясі Землі, в рослинному покриві якого переважають мохи, лишайники, багаторічні трави та чагарники й немає лісів.
ТРУПОЇДИ – те саме, що й Некрофаги.