Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Токсини, толерантність, закон толерантності, торф, транспірація, тропосфера, трофічний рівень, трофічна сітка, трофічні ланцюги, туки, туман, тундра, трупоїди

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Екологія: Тлумачний словник

Т

ТОКСИНИ (фр. toxine, від гр. toxikon – отрута), отрути – отруйні речовини (поліпептиди й білки), що їх виділяють отруйні рослини, паразити, патогенні бактерії, скорпіони, деякі змії, павуки; спричиняють токсикоінфекційні захворювання людини й тварин.
ТОЛЕРАНТНІСТЬ (від лат. tolerantia – терпіння) – 1) здатність організмів успішно протистояти дії зовн. факторів (Наприклад, високої температури, підвищеної конц. солей) у певному інтервалі даного біотопу; 2) адаптованість видів до певних умов довкілля.
ТОЛЕРАНТНОСТІ ЗАКОН – те саме, що й Шелфорда закон.
ТОРФ (нім. Tort) – продукт неповного розкладання рослинних решток в умовах надлишкового зволоження, низької температури й дефіциту кисню, за яких ці рештки муміфікуються з частковою гуміфікацією. Т. утворюється в болотах. Нагромадження Т. може відбуватися тисячоліттями. Т. використовується як добриво, паливо, сировина для хім. промисловості та ін.
ТРАНСПІРАЦІЯ (від лат. trans – крізь та spiro – дихаю, видихаю) – фізіол. випаровування води листками та ін. частинами рослин.
ТРОПОСФЕРА – див. у ст. Атмосфера.
...ТРОФ(О)..., ...ТРОФІЯ, ...ТРОФНИЙ (від гр. trophe – живлення, їжа) – частина складних слів, яка означає: той, що стосується живлення, пов'язаний із живленням; вигодовування, ріст.
ТРОФІЧНА МЕРЕЖА – система переплетених між собою ланцюгів живлення в межах біогеоценозу.
ТРОФІЧНИЙ РІВЕНЬ – сукупність організмів, об'єднаних схожим типом живлення (автотрофи, рослиноїдні, м'ясоїдні та ін.). Перший Т. р. займають продуценти – рослини, другий – рослиноїдні тварини, третій – хижаки, які живуть за рахунок рослиноїдних організмів, четвертий – організми, що споживають хижаків третього Т. р. Деякі організми можуть перебувати на різних Т. р. Див. також Ланцюги живлення.
ТРОФІЧНІ (ХАРЧОВІ) ЛАНЦЮГИ – те саме, що й Ланцюги живлення.
ТУКИ – те саме, що й Мінеральні добрива.
ТУМАН – скупчення продуктів конденсації водяної пари в приземному шарі атмосфери. Виникає внаслідок охолодження повітря від земної поверхні або випаровування з поверхні теплих водойм в охолоджене повітря.
ТУМАН ТОКСИЧНИЙ – скупчення газоподібних забруднювачів, частинок пилу та крапель туману в приземному шарі атмосфери.
ТУМАН ФОТОХІМІЧНИЙ – те саме, що й Смог.
ТУНДРА (від фр. tunturi – безліса височина) – біом, поширений в арктичному поясі Землі, в рослинному покриві якого переважають мохи, лишайники, багаторічні трави та чагарники й немає лісів.
ТРУПОЇДИ – те саме, що й Некрофаги.