Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Ураган, урбанізація, урбоекологія, уроджені аномалії, урочище, утилізація відходів

У

УРАГАН – вітер руйнівної сили й значної тривалості, швидкість якого становить 30 м/с і більше. Як правило, У. супроводжуються інтенсивними зливами й грозами, спричиняють великі руйнування, людські жертви.
УРАЗЛИВІСТЬ ландшафту, екосистеми – нездатність протистояти зовн. впливам або стресовим факторам; властивість, протилежна стійкості.
УРБАНІЗАЦІЯ (від лат. urbanus – міський) – соц.-демографічний процес, що полягає в рості чисельності міського населення, кількості та розмірів міст. У санітарно-гігієнічному аспекті У. породжує складні екол. проблеми: довкілля насичується негативними факторами сучасної цивілізації (шум, вібрації, забруднення атмосфери тощо).
УРБАНІЗАЦІЯ ПРИРОДИ – перетворення ландшафтів природних на штучні, ландшафти антропогенні під впливом міської забудови. Урбанізований ландшафт – один із найперетвореніших, оскільки значна частина території міст укрита асфальтом, бетоном, каменем, зайнята будівлями, пром. підприємствами, транспортними магістралями тощо.
УРБОЕКОЛОГІЯ (від лат. urbanus – міський та екологія) – розділ екології, що вивчає проблеми міст і їхніх мешканців у взаємозв'язку з довкіллям. У. опікується також питаннями рац. проектування й пошуками екологічно оптим. варіантів будівництва міських структур, проблемами виживання людини в умовах наступу міст на середовище природне та прогресуючого погіршення його якості.
УРОДЖЕНІ АНОМАЛІЇ (гр. anomalia – відхилення), каліцтва – вади розвитку, уроджені морфол., а також стійкі біохім. й функціональні порушення онтогенезу, гол. чин. ембріогенезу. Наприклад, у людини до У. а. належать уроджені пороки серця, близнюки, які не розділилися, заяча губа (незрощення бічних частин верхньої губи з її середньою частиною) та ін. У вищих рослин У. а. проявляються в аномальному розвиткові коренів, листків, бруньок, пагонів, квіток, суцвіть, плодів та ін. Причиною У. а. може бути вірусне або грибкове захворювання, вплив хім. регуляторів росту, добрив, пестицидів, мутації та ін. Фактори, що спричиняють У. а., називають тератогенами (найвідоміший із них – нікотин). Майже всі канцерогени та багато токсикантів мають тератогенні властивості.
УРОЧИЩЕ – однорідна ділянка місцевості, відокремлена прир. межами (Наприклад, поле, ліс, пагорб, болотний масив, балка).
УРОЧИЩЕ ЗАПОВІДНЕ – див. Заповідне урочище.
УТИЛІЗАЦІЯ (від лат. utilis – корисний) – використання чогось для переробки, зокрема господарсько цінних речовин або ресурсів, які йдуть у відходи.
УТИЛІЗАЦІЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ – вилучення з відходів побутових цінних (метали) та негорючих (скло) компонентів із наступним спалюванням або зброджуванням орган, речовин з метою добування енергії (біогаз), а також сировини для виробництва будматеріалів, компостів і т. д.
УТИЛІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ – залучення відходів виробництва в нові технол. цикли або використання їх в ін. корисних цілях (як вторинну сировину, паливо, добрива тощо).