Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Фітоценоз, фітоценологія, флора, радіоактивний фон, формальдегід, фотооксиданти

Ф

ФІТОЦЕНОЗ (від фіто... та ценоз) – сукупність усіх продуцентів біоценозу; стійка сукупність рослинних організмів на порівняно однорідній ділянці, що перебувають у складних взаємозв'язках між собою, з тваринами та довкіллям. Усі Ф. якоїсь місцевості створюють її рослинність. Див. також Рослинне угруповання.
ФІТОЦЕНОЛОГІЯ (від фітоценоз та гр. logos – учення) – наука, що вивчає рослинні угруповання (фітоценози).
ФЛОРА (від лат. Flora – богиня квітів і весни в римській міфології) – історично складена сукупність усіх видів рослин на певній території (акваторії) чи ділянок рослинності (Наприклад, Ф. України, Карпат, Криму). Розрізняють Ф. окремих континентів, морів, океанів, озер, річок, країн, регіонів і т. д. Ф. України налічує близько 25 тис. видів рослин, із них майже 4,5 тис. видів вищих (у т. ч. понад 700 видів лікарських), 800 видів мохоподібних, приблизно 6 тис. видів грибів і водоростей та понад 1 тис. видів лишайників.
...ФОБ, ...ФОБНИЙ, ... ФОБІЯ (від гр. phobos – страх, боязнь) – частина складних слів, що означає: нетерпимий, ворожий, противник чогось.
ФОН ПРИРОДНИЙ (фр. fond, від лат. fundus – дно, основа) – прир. конц. або ступінь впливу прир. речовин чи агентів на організми.
ФОН РАДІОАКТИВНИЙ – інтенсивність випромінювань іонізуючих на певній території. Ф. р. зумовлений наявністю в земній корі, ґрунті, повітрі, воді, організмах радіоакт. ізотопів прир. й штучного походження, а також радіонуклідів, які безперервно утворюються під час взаємодії космічних променів з ядрами атомів середовища проживання. Останніми десятиріччями внаслідок потрапляння в довкілля відходів радіоактивних підприємств атомної промисловості, аварій на АЕС. Ф. р. значно зріс на всій планеті, що позначається на екол. властивостях середовища.
ФОН РАДІОАКТИВНИЙ ПРИРОДНИЙ – інтенсивність випромінювань іонізуючих, які утворюються розсіяними в природі численними прир. радіонуклідами, що містяться в земній корі, приземних шарах повітря, грунті, воді, рослинах, продуктах харчування, організмах тварин і людини, а також космічних випромінювань.
ФОРМАЛЬДЕГІД (від лат. formica – мурашка) – безбарвний газ із різким подразливим запахом; вихідний продукт для одержання синт. смол; використовується для обробки тканин у текстильній промисловості, як дезінфікувальний засіб, як консервант. Міститься в газах вихлопних і тютюновому димі. Ф. здатний спричиняти алергічні реакції, припускають також його канцерогенність.
ФОТО... [від гр. phos (photos) – світло] – частина складних слів, що вказує на зв'язок зі світлом, дією світла.
ФОТООКСИДАНТИ (від фото... та гр. oxys – кислий) – загальна назва хім. сполук, що утворюються в атмосфері під впливом сонячного світла з оксидів азоту та вуглеводнів. Ф. уражують систему дихання тварин і людини, поряд з ін. сполуками спричиняють загибель лісів.