Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Червона книга України, чисельність популяції, чорнобільська катастрофа, чутливість

Ч

ЧЕРВОНА КНИГА – список видів рідкісних і видів, що зникають, тварин і рослин, які потребують охорони. Ч. к. – офіційні документи неурядових міжнар. і нац. адмін. організацій, що містять систематизовані відомості про тварин і рослин світу або окремих регіонів, стан яких викликає побоювання за їхнє майбутнє. На підставі Ч. к. розробляють наук, й практичні заходи, спрямовані на збереження, охорону, відтворення й рац. використання цих видів. Першу Міжнар. Ч. к. було видано МСОПу 1966 р. Вже вийшло 5 томів. Робота над книгою триває. Види, занесені до Міжнар. Ч. к., мають охоронятися на території всіх без винятку держав. Види, які потребують охорони в межах певної країни, вносять до Нац. Ч. к. окремих держав. Крім видів, занесених до Міжнар. Ч. к., до Нац. Ч. к. включають і такі, які мають значну чисельність і поширені в ін. регіонах планети, але є видами рідкісними або видами, що зникають, у даній країні. Види, що потребують охорони на території країн Європи, вносять до Європейського Червоного списку видів.
ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ – держ. документ, що характеризує сучасний стан видів тварин і рослин України, які перебувають під загрозою зникнення, й містить заходи щодо їх збереження, охорони та науково обгрунтованого відтворення. Положення про Ч. к. У. затверджено в 1992 р. відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища». До Ч. к. У. заносяться види тварин і рослин, які пост, чи тимчасово проживають у прир. умовах на території України або в межах її територіальних вод. Ч. к. У. вперше було видано в 1980 р.; в незалежній Україні здійснено ще два випуски, присвячені видам рідкісним і видам, що зникають: тварин (1994), а також рослин і грибів (1996). Про кожний вид, занесений до Ч. к. У., наведено такі дані: характерні риси будови, поширення, екол. особливості, чисельність, ужиті або заплановані заходи охорони тощо. До Ч. к. У. внесено 409 видів судинних рослин, 28 – мохоподібних, 17 – водоростей, 27 – лишайників і 30 – грибів; 382 види тварин: гідроїдні поліпи – 2, круглі черви – 2, кільчасті черви – 7, ракоподібні – 26, павукоподібні – 2, багатоніжки – 3, комахи – 173, молюски – 12, круглороті – 2, риби – 32, земноводні – 5, плазуни – 8, птахи – 67, ссавці – 41. Види, занесені до Ч. к. У., залежно від стану їхніх популяцій та ступеня загрози їх зникнення, поділено на такі категорії: зниклі (види, не виявлені в дикій природі після неодноразових пошуків, проведених у місцях їхнього можливого проживання); такі, що зникають (види, які перебувають під загрозою зникнення, збереження яких малоймовірне, якщо триватиме вплив факторів, котрі негативно позначаються на стані їхніх популяцій); уразливі (види, які в недалекому майбутньому можуть бути віднесені до категорії видів, що зникають, якщо не вжити екстрених заходів для їх збереження); рідкісні (види, яким нині не загрожує зникнення, хоча внаслідок їхньої незначної чисельності або обмеженого ареалу така загроза може виникнути через несприятливі зміни середовища проживання); невизначені (види маловідомі, які, вочевидь, потребують охорони, але відсутність достовірної інформації про них не дає змоги оцінити стан їхніх популяцій); відновлені (види, стан популяцій яких, завдяки вжитим заходам охорони, не викликає занепокоєння, проте вони не підлягають використанню й потребують пост, контролю).
ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПОПУЛЯЦІЇ – кількість особин, які належать до однієї популяції, на даній території або в даному об'ємі. Ніколи не буває пост, і, як правило, залежить від співвідношення інтенсивності розмноження, народжуваності та смертності.
«ЧОРНИЙ СПИСОК» – міжнар. перелік видів рослин і тварин, які зникли з лиця Землі, починаючи з 1600 р. Підставою для введення певного виду до «Ч. с.» є відсутність достовірних відомостей про його існування принаймні протягом останніх 50 років.
ЧОРНОБИЛЬСЬКА КАТАСТРОФА – див. Аварія на ЧАЕС.
ЧУТЛИВІСТЬ – здатність організму реагувати на зміни факторів внутр. і зовн. середовища. Характеризується порогом відчуття: чим нижчий поріг, тим вища Ч.