Кучерявий В.П. Екологічна класифікація кліматів

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Екологія

3.2.1.5. Екологічна класифікація кліматів

Екологічна класифікація кліматів базується головним чином на використанні двох найважливіших і найкраще вивчених факторів – температури та кількості опадів. Щоб краще зрозуміти характер розміщення на планеті рослинності, звернімось до такого показника, як індекс аридності (посушливості). Цей показник, за Мартонном, дорівнює

Формула (доступно при скачуванні повної версії книжки)

де Р – річна кількість опадів, мм; Т – середньорічна температура, °С.

Таблиця 3.1. Індекс аридності для деяких станцій Франції і Північної Африки (доступно при скачуванні повної версії книжки)

Для визначення індексу аридності (табл. 3.1.) лише для одного місяця користуються формулою

Формула (доступно при скачуванні повної версії книжки)

де Р – кількість опадів за даний місяць, Т – середня температура місяця. Цей індекс тим нижчий, чим сухіший клімат. Наприклад, середньорічна кількість опадів в Парижі становить 560 мм, температура 10°С, індекс аридності

Формула (доступно при скачуванні повної версії книжки)

для Орана (Алжир):

Формула (доступно при скачуванні повної версії книжки)

для Таманрассета (Африка):

Формула (доступно при скачуванні повної версії книжки)

Часто показовішим для еколога є не річний, а місячний індекс аридності, наприклад липня, коли в розпалі сезон вегетації рослин.

Рис. 3.6. Кліматограми деяких метеостанцій (за Дажо, 1975). (доступно при скачуванні повної версії книжки)

Французький кліматолог Емберже запропонував класифікацію кліматів на основі режиму кліматичних факторів – кількості опадів, температури, вологості, освітленості, що, напевно, правильно з екологічної точки зору, якщо враховувати значення мінливості екологічних факторів, на що звертає увагу Мончадський.

Емберже виділяє такі типи кліматів:
пустельний – дощі випадкові і бувають не щороку. Це клімат екваторіальних і позатропічних районів;
позапустельний – опади підпорядковуються правильному річному режиму;
тропічні клімати – одні ізотермні із вираженим сухим сезоном або без нього – це клімати екваторіальні та субекваторіальні; інші – з проявами термічних сезонів – тропічні клімати;
позатропічні – у деяких виражений добовий і сезонний фотоперіодизм (таким є океанічні клімати без посушливого сезону, континентальні з посушливою зимою, середземноморські клімати з посушливим літом). Інші клімати відрізняються лише сезонним фотоперіодизмом, сюди належать клімати субполярні та полярні.

Кожний тип клімату характеризується вологістю, висотою місця і середньою температурою найхолоднішого місяця.
Побудова кліматограм є класичним способом представлення клімату даної місцевості (рис. 3.6). Порівнюючи кліматограми різних місць, можна швидко виявити їх кліматичні розбіжності і подібність.
Вивчивши кліматограму, можна пояснити можливість поширення і адаптації нового виду, наприклад, шкідника плодів, яким є середземноморська плодова муха. Ця комаха інтенсивно розмножується лише при відповідній температурі і вологості повітря.

◄ Кліматичні фактори. Освітлюваність, відносна вологість і опади як екологічні фактори

Зміст підручника "Кучерявий В.П. Екологія"

Поняття про мега-, мезо- і мікроклімат. Мезоклімат гірських ландшафтів ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Екологія