Кучерявий В.П.

Екологічна класифікація кліматів

3.2.1.5. Екологічна класифікація кліматів

Екологічна класифікація кліматів базується головним чином на використанні двох найважливіших і найкраще вивчених факторів – температури та кількості опадів. Щоб краще зрозуміти характер розміщення на планеті рослинності, звернімось до такого показника, як індекс аридності (посушливості). Цей показник, за Мартонном, дорівнює

Формула

де Р – річна кількість опадів, мм; Т – середньорічна температура, °С.

Таблиця 3.1. Індекс аридності для деяких станцій Франції і Північної Африки

Для визначення індексу аридності (табл. 3.1.) лише для одного місяця користуються формулою

Формула

де Р – кількість опадів за даний місяць, Т – середня температура місяця. Цей індекс тим нижчий, чим сухіший клімат. Наприклад, середньорічна кількість опадів в Парижі становить 560 мм, температура 10°С, індекс аридності

Формула

для Орана (Алжир):

Формула

для Таманрассета (Африка):

Формула

Часто показовішим для еколога є не річний, а місячний індекс аридності, наприклад липня, коли в розпалі сезон вегетації рослин.

Рис. 3.6. Кліматограми деяких метеостанцій (за Дажо, 1975).

Французький кліматолог Емберже запропонував класифікацію кліматів на основі режиму кліматичних факторів – кількості опадів, температури, вологості, освітленості, що, напевно, правильно з екологічної точки зору, якщо враховувати значення мінливості екологічних факторів, на що звертає увагу Мончадський.

Емберже виділяє такі типи кліматів:
пустельний – дощі випадкові і бувають не щороку. Це клімат екваторіальних і позатропічних районів;
позапустельний – опади підпорядковуються правильному річному режиму;
тропічні клімати – одні ізотермні із вираженим сухим сезоном або без нього – це клімати екваторіальні та субекваторіальні; інші – з проявами термічних сезонів – тропічні клімати;
позатропічні – у деяких виражений добовий і сезонний фотоперіодизм (таким є океанічні клімати без посушливого сезону, континентальні з посушливою зимою, середземноморські клімати з посушливим літом). Інші клімати відрізняються лише сезонним фотоперіодизмом, сюди належать клімати субполярні та полярні.

Кожний тип клімату характеризується вологістю, висотою місця і середньою температурою найхолоднішого місяця.
Побудова кліматограм є класичним способом представлення клімату даної місцевості (рис. 3.6). Порівнюючи кліматограми різних місць, можна швидко виявити їх кліматичні розбіжності і подібність.
Вивчивши кліматограму, можна пояснити можливість поширення і адаптації нового виду, наприклад, шкідника плодів, яким є середземноморська плодова муха. Ця комаха інтенсивно розмножується лише при відповідній температурі і вологості повітря.