Корсак К.В., Плахотнік О.В.

Основні світові процеси і тенденції розвитку (частина 5)

Зауважимо, що показник "менше 10%" в останній графі другого рядка означає кількість населення країн (США, Канади, Японії, Норвегії, Нідерландів та ін.), які дедалі більше наближаються до стадії інформаційного суспільства, але ще не побудували його, оскільки в них збереглося надто багато виробничих і суспільних ознак періоду індустріального суспільства. Навіть більше, на нашу думку відстань, яка відділяє лідерів прогресу від індустріального суспільства, набагато менша від того шляху, який залишається до побудови більш-менш "розвиненого" інформаційного суспільства.
Значну "віддаленість" останнього ми продемонструємо одним прикладом.
Чи не основний рудимент минулого і гальмо на шляху прогресу – старе й екологічно вкрай шкідливе джерело енергії, яким є спалювання накопичених діяльністю біосфери сполук вуглецю і водню (вугілля, нафти, метану та ін.).

Вирішити всі енергетичні проблеми й забезпечити безпечне життя і стабільний прогрес приблизно 10-12 млрд землян (найімовірніше, що саме на цій позначці устабілізується населення планети) можуть лише принципово нові джерела:
• пряме перетворення сонячної енергії в електрику в неоднорідних напівпровідникових структурах;
• керований термоядерний синтез (перетворення дейтерію в гелій у високотемпературних пристроях надвисокої потужності).

Зазначені джерела енергії є екологічно чистими і їх можна використовувати мільйони років без вичерпання і порушення рівноваги всієї біосфери. Кожне з них має достатню потенційну потужність для забезпечення мешканця будь-якого куточка світу необхідною для комфортного існування кількістю електроенергії. Ці джерела можна розпочати використовувати вже нині (особливо перше), але цьому заважають прихильники наявних систем енергозабезпечення і розподілу праці.
Справді, приблизно два мільярди землян і сотні надвпливових компаній мають зиск з видобутку, переробки, транспортування і продажу традиційних джерел енергії. Відтак, їхні представники роблять усе для гальмування нових досліджень (особливо у сфері керованих термоядерних реакцій та їх використання). Вони не мають жодного стимулу бажати появи нових надпотужних джерел енергії. Тож ми маємо пам'ятати про це негативне явище і спільно боротися за якнайшвидший перехід від спалювання нафти і вугілля до створення великих сонячних електростанцій у пустелях та потужних термоядерних станцій у місцях найбільш компактного проживання населення й великої потреби в енергії. Ми переконані – світле майбутнє всього людства абсолютно неможливо побудувати на бензині чи газі.

Водночас самі лише заклики "жити дружно, бути вихованими і толерантними, любити природу тощо" не зможуть істотно наблизити людство до побудови екологічно стабільного інформаційного суспільства на всій Землі. Цей бажаний перехід забезпечить лише прогрес наук, технологій, освіти і виробництва. Аби врятуватися, людство має подорослішати й змінити всю систему індивідуальних і колективних пріоритетів діяльності. Сподівання на це пов'язані з кількома тенденціями, прояви яких ми знайдемо і в табл. 1, і в дослідженнях інших явищ:
• глобальний розвиток ішов від примітивно-природної організації з тисяч чи десятків тисяч племен, члени яких знали про існування лише сусідів-конкурентів, до формування "людства" як реальної цілісності, свідомої глобальних загроз і здатної перемогти їх;
• постійно підвищувалася індивідуальна відповідальність і автономія членів поширених соціумів, зменшувався відсоток підпорядкованих і несамостійних осіб і збільшувався, змінюючись за сутністю, відсоток лідерів і незалежних індивідуумів;
• невпинно розширювалася суспільна роль жінок, вплив притаманного цій статі менталітету і системи цінностей на діяльність всього суспільства аж до повної їх перемоги над природно-чоловічими програмами, орієнтованими на необмежене індивідуальне і колективне суперництво;
• саме це явище стало, як ми вважаємо, прихованою основою невпинного розвитку і поширення системи загальногуманістичних цінностей і правил співжиття, остаточна перемога яких над усіма попередніми є ультимативною передумовою сподівань людства на існування і подальший стійкий розвиток.