Корсак К.В., Плахотнік О.В.

Основні світові процеси і тенденції розвитку (частина 7)

На завершення першого параграфа наведемо складений К. В. Корсаком розширений перелік головних всепланетних процесів, з яких ми згадали лише незначну частину. Він не претендує на абсолютну повноту і містить лише формулювання і короткі пояснення.
1. Серед політичних явищ передує прискорення демократизації соціального устрою і звуження поля застосовності традиційних класично-силових засобів збереження суспільної стабільності або вирішення будь-яких складних політичних та економічних проблем. На базовому рівні це означає перехід від менталітету індивідуальної підпорядкованості ("людина-гвинтик") до усвідомлення кожним громадянином сучасної розвиненої демократичної держави власної автономії, свободи і відповідальності. Саме це ми вважаємо глибинним рушієм актуалізації тенденції зміщення уваги систем освіти на формування "розвинених особистостей", акцентування пріоритетів учнів і студентів.
2. Прогресує тенденція відходу від однопірамідального шаблону побудови будь-якої організації до реальної "багатопірамідальності", що виявляється в багатоцентровій структурі систем та діяльності соціуму на основі розподілу повноважень й узгодження інтересів багатьох фрагментів. Йдеться про те, що спрощені й характерні для минулого варіанти структур та управління, які мало відрізнялися від генетичних програм життя вищих приматів і надпримітивних людських об'єднань, стають недоцільними і мають поступитися тим новим зразкам, які демонструє частина розвинених країн, що не лише найглибше залучилися в стадію інформаційного суспільства (або "суспільства знань"), а й характеризуються найвищими для планети значеннями "ефективного соціально-економічного часу". Останній відрізняється від астрономічної дати тим, що враховує менталітет нації і рівень її соціально-культурного розвитку. На нашу думку, у 2004 р. перебуває дуже малий відсоток людства – найбільш свідома й культурна частина населення Данії, Норвегії, Нідерландів, Швеції, Швейцарії та Фінляндії. Нижчі – на роки і десятиліття – показники для Австрії, Люксембургу, Бельгії, Сінгапуру, Австралії, Канади, Німеччини, можливо, Японії. Значно гірше становище з соціально-економічним часом у США, Великобританії і Франції (не кажучи про Росію), дії яких на світовій арені часто засвідчують, що менталітет не лише окремих політиків і вищих керівників, а й більшості громадян відповідає досить віддаленому часу формування і зміцнення колоніальних імперій.
3. В умовах зникнення доцільності "однопірамідальності" докорінно змінюється поняття "лідер". За дуже короткий інтервал часу втратило сенс застосування успадкованих програм захоплення керівної позиції, які так широко виявлялися в доісторичний період і побутують у наш час в більшості країн світу. Проте існування і ратифікація Конвенції про права людини, а також реалії життя та явище демократизації зумовлюють перехід до отримання керівних ("лідерських") повноважень (компетенцій) чи виконання інших суспільно важливих функцій не на основі успадкування чи індивідуальних рис (нахабства, наполегливості тощо), а виключно на базі високої особистої професійної компетентності (реалізації вмінь і знань), яку необхідно засвідчувати у відкритому і чесному змаганні з іншими суперниками і претендентами.
4. Цікавою і суперечливою, хоча загалом дуже позитивною, є світова тенденція звуження застосовності і можливості надання своїм дітям у спадок всього матеріального і нематеріального комплексу, який ми накопичуємо упродовж життя, збільшуючи успадковане від батьків та інших попередників. У "суспільстві знань" становище та інтегральний рейтинг кожної особи визначатиметься, як це спостерігається у вже згадуваних країнах-лідерах, лише професійно-фаховою компетентністю, здобутою власними зусиллями з використанням можливостей громадсько-державних систем виховання і навчання. Протекція, "блат", спроби використання неправдивої інформації чи несправедливих засобів стануть невдовзі неможливими, оскільки зустрічатимуть загальний осуд і несприйняття. В умовах вільного поширення всієї інформації порушення цієї заборони стане надто небезпечним – жоден злочинець чи вкрай непорядна особа не зможуть розраховувати на те, що приховають правду про себе, ліквідувавши всю інформацію в усіх банках даних.