Корсак К.В., Плахотнік О.В.

Труднощі на шляху дорослішання людства (частина 2)

Про "високі" технології телевізор мовчить – творці передач на вітчизняних телевізійних каналах не знають стану сучасних наук і не цікавляться цим питанням. Тим часом "високі" технології вже частково створені і можуть використовуватися на практиці. Для знищення шкідливих мікроорганізмів і органічних речовин у житлових приміщеннях всі поверхні, на які може потрапити світло, пропонується вкрити мікроскопічною кількістю безпечного для людини і речей фотокаталізатора. Поглинувши фотон сонячного чи штучного світла, молекула каталізатора використовує його енергію на розщеплення органічної речовини – мікроорганізмів чи шкідливих органічних домішок до повітря. Як відомо, каталізатор під час цієї операції не пошкоджується і після поглинання чергового фотона він знову готовий до знищення будь-яких вірусів і мікроорганізмів.
Отже, "високі" технології дають нам змогу обернути собі на користь поширені природні процеси, досягаючи бажаного без постійних витрат енергії і допоміжних матеріалів. Найбільш перспективний варіант "високих" технологій – нанотехнології – спирається на квантово-механічні закони, відтак втілюватиме у життя процеси і явища, які видаються принципово неможливими для здійснення, якщо обмежуватися знаннями лише класичних теорій – від Галілея і Ньютона до Ейнштейна і Столєтова.
Існування і стрімкий розвиток нанонаук і високих технологій дає підстави авторам цієї книги бути оптимістами – те, що видавалося неможливим чи непереборним у XX ст., буде реалізовано у XXI ст.
Люди відвернуть насамперед глобальні екологічні загрози і вилікують усі пошкоджені ними ділянки земної поверхні.
Як це буде зроблено – ми розглядатимемо у наступних розділах.

Запитання і завдання для самостійної роботи

1. Чи є аналогія між потоком громадян з країн Азії й Африки до Європи з процесом розселення людей на суходолі в доісторичні часи? Відповідь обгрунтуйте.
2. У якому віці в дітей особливо помітна так звана пошукова програма – бажання полишити домівку і самотужки чи з найближчими друзями детально вивчати околиці?
3. Назвіть якомога більшу кількість причин того, що люди не залишилися у своїй колисці (Африці), а розселилися на всьому суходолі.
4. Чи бували у процесі розселення відступи? Відповідь обгрунтуйте історичними прикладами.
5. Чому видатні винаходи первісних людей не завжди зберігалися надовго і не кожен з них дійшов аж до нашого часу?
6. Якою може бути історична основа відомого біблійного міфу про будівництво Вавилонської вежі? Відповідь обгрунтуйте.
7. Зазначте подібність і відмінності між Великою китайською стіною і системою оборонних споруд наших предків (так званих Змійових валів).
8. Порівняйте (наближено) той відсоток суспільних знань, який могла нагромадити у старості людина в кам'яному віці, з показником, який доступний нашим сучасникам. Які висновки ви можете зробити?
9. Чому в суспільстві знань у промисловості буде зайнята така мала частина активного населення – лише 10-12 відсотків?
10. Наведіть докази того, що США не можуть вважатися моральним лідером планети і за певними показниками не набагато віддалилися від періоду своїх війн з Мексикою.
11. Жителі Сахари мають проблеми з пошуком деревини для вогнищ. Запропонуйте пристрої, які б на основі явищ фізики могли здійснювати нагрівання води і приготування їжі.
12. Чому вірогідність прогнозів розвитку енергетичного господарства людства знижується пропорційно до їх часового охоплення?
13. Чи згодні ви з тим, що перехід до демократії можливий лише через період управління "сильної руки", спроможної нав'язати всім нові засади життєдіяльності? Відповідь обгрунтуйте.
14. Виконайте прогноз найбільш імовірних змін потоку іммігрантів, які намагаються перетнути територію України зі Сходу на Захід. Відповідь обгрунтуйте.
15. Чому в наш час незастосовні засади виховання лідерів, які сформувалися за часів хрестоносців і рицарських поєдинків? Відповідь обгрунтуйте.
16. Які аспекти козацького виховання мають перспективу і в нашій школі, а які – ні? Відповідь обгрунтуйте.
17. Чому сучасні армії є загрозою для того населення, яке їх утримує (зокрема в Росії та Україні)? Відповідь обгрунтуйте.
18. Чому у змаганні за вільні капітали, які можна використати для розвитку промисловості, Україна не є світовим лідером? Відповідь обгрунтуйте.
19. Яких переваг набуде Верховна Рада України, якщо в її складі з'явиться 40-45% жінок з науковими ступенями докторів і кандидатів наук? Відповідь обгрунтуйте.
20. Чому інтегрувати знання і досягнення багатьох наук так складно? Відповідь обгрунтуйте.
21. Доведіть, що поглиблення демократизації суспільства неминуче веде до підвищення автономії кожного його члена і занепаду колективізму "старого зразка".
22. Які технології – "алхімічні" чи сучасні – домінують у промисловості України? Відповідь обгрунтуйте.
23. Як ви ставитеся до скасування традиційних грошей і цілковитого переходу на "електронні"? Відповідь обгрунтуйте.
24. Чи зможе релігія відігравати позитивну роль упродовж всього XXI століття? Відповідь обгрунтуйте.
25. Чи можна вважати апологетику одностатевих статевих відносин ознакою ментального збочення, яке прискорено розвивається в сучасних суспільствах? Відповідь обгрунтуйте.