Корсак К.В., Плахотнік О.В.

Екологія на зламі тисячоліть. Наука чи гасло?

Розділ 2. Екологія на зламі тисячоліть
2.1. Наука чи гасло?

Відповісти на це просте запитання стає дедалі важче – екологія має всі шанси повторити шлях кібернетики і перетворитися з досить чітко окресленої сфери наукових досліджень на аморфне інтегральне поняття, яке буде "покрівлею" для багатьох секторів, які входять до складу природничих наук – геології, географії, біології, інженерії та ін.
Та спочатку екологія була-таки наукою (логосом).
Термін "екологія" запропонував відомий німецький природодослідник Е. Геккель 1866 року для позначення необхідної, на його думку, науки (logos) про взаємодію і взаємовплив живих істот та їхнього оточення (від грецьк. oikos – дім, помешкання, місце проживання). Серед багатьох запропонованих ним понять саме це стало найвідомішим. Отже, екологія – наука про взаємовідносини живих організмів та їхніх угруповань між собою та з довкіллям.
Хоча сам Е. Геккель пізніше надавав перевагу терміну "біоекономія" (чи "економія природи"), коротше і точніше слово "екологія" поширювалося дедалі більше. У другій половині XX ст. воно стало універсальним гаслом і замінило всі інші поняття. Існує багато визначень екології, а також суперечностей у ставленні до цього терміна в різних країнах.
Частина науковців у своїх визначеннях наголошують на походженні екології з біології і підкреслюють вивчення нею відносин живих істот з довкіллям (до цього класу належить наведений нами скорочений і дещо узагальнений варіант). У розвинених країнах Заходу слово "ecology" позначає саме біоекологію, до кола інтересів якої належить вивчення насамперед живих істот, а не питань економіки, виробництва і суспільства, а також умов забезпечення їх стійкого і безпечного розвитку та ін.
Однак розвиток екології такий стрімкий, що невдовзі правильніше буде визначати її як синтез науки про довільні природні сукупності об'єктів та явищ і нових принципів та уявлень про призначення людини й інших організмів і мети їх життєдіяльності. Прикметник "екологічний" вже став синонімом слів "розумний", "доцільний", "правильний", "раціональний", "такий, як треба" та ін. "Екологізація" розумової та практичної діяльності людей помітніша в розвинених країнах, але вона охоплює порівняно швидко всю Землю, що дає людству певні сподівання не лише на фізичне виживання, а й на прогрес і стійкий розвиток.
Розширення поля діяльності екології поза суто біологічні межі примусило науковців Заходу запропонувати додатковий термін – Environmental Science (точна наука про суспільство). Саме цей великий розділ сучасної екології досяг значних успіхів у вивченні надскладної системи з мільярдів людей, незліченної кількості інших живих істот і неживого природного середовища, дав змогу робити обгрунтовані передбачення всепланетного обсягу і стати помічником в усіх будівельних та інших проектах.
Отже, на наших теренах термін "екологія" вдало поєднує в собі два іноземних і може застосовуватися і до біологічних досліджень, і до інженерно-технологічних чи соціально-економічних. Ми переконані в тому, що немає сенсу засмічувати рідну мову чимось на кшталт "енвіронменталістика" для позначення небіологічних аспектів екологічних досліджень.