Корсак К.В., Плахотнік О.В.

Основи теорії динаміки популяцій

3.4. Основи теорії динаміки популяцій

У сприятливих умовах популяція цілком успішно "виконує" найголовніше завдання живого: розмножуючись, більш-менш швидко нарощує свою чисельність.
Та це за сприятливих умов. Насправді конкуренти, вороги, несприятливі умови чи брак ресурсів здебільшого утримують чисельність популяції у певних межах. Вона чимось схожа на стиснену пружину, бо за найнезначнішого зменшення тиску зовнішніх чинників популяція стрімко, як спалах пороху, збільшується. Тому популяції більшості поширених видів комах, риб, дрібних птахів і ссавців мають дуже змінну чисельність.
Одним з основних завдань екології є передбачення змін стану популяцій, підрахунки їх чисельності у майбутньому. Саме цим займається підрозділ "Динаміка популяцій". Та це не лише підрахунки, а й експерименти.
Якщо взяти одну парамецію (один з видів інфузорій) і дати їй можливість розмножуватися в колбі з теплою рідиною, де є достатньо їжі, то через 6 годин вона поділиться навпіл. Ще через 6 годин у колбі буде вже чотири інфузорії. Неважко підрахувати, що через три доби за незмінності темпу поділу і відсутності в колбі споживачів інфузорій їх у цьому штучному раю буде вже 4096. Математично кількість парамецій N y певний момент t з часу поміщення їх у колбу можна обчислити за формулою

Формула

де Т – інтервал 6 год, t>>T.

Продовжуючи розмножуватися в такому самому темпі, парамеції спочатку заповнили б і розірвали колбу, а потім досить швидко вкрили б товстим шаром всю поверхню Землі.
Насправді розмноження парамецій припиниться у момент, коли вичерпаються запаси їжі у колбі (або темп споживання ресурсів зрівняється з їх появою у ній). Надалі чисельність популяції залишатиметься сталою і дорівнюватиме максимальному значенню N0.
Подібний експеримент (але в дуже великих масштабах) люди здійснювали, завозячи на острови і навіть на континенти нові види тварин чи рослин. Наприклад, з 1835 по 1880 р. поголів'я овець в Австралії зусиллями людей збільшувалося дуже швидко. З моменту вичерпання придатних для овець пасовищ їх поголів'я стабілізувалося, а невеликі коливання з амплітудою приблизно 1 млн були спричинені погодними умовами.
Паралельно аналогічний процес відбувався сам собою з кроликами, так само завезеними до Австралії з Європи. Коли вони стали конкурувати з вівцями за траву, австралійські фермери розпочали мало не столітню війну з довговухими. Хоч були застосовані всі засоби "масового знищення", окрім ядерної зброї і військових кораблів, люди програли цю боротьбу, бо так і не ліквідували всіх кролів у зеленій частині континенту. Вони змушені були побудувати найдовший у світі паркан, віддавши на поталу кролям західну ("сухішу") частину Австралії.
Теорія динаміки популяцій оперує більш-менш складними диференціальними рівняннями. У найпростішому варіанті, коли нехтують еміграцією та імміграцією, враховують лише коефіцієнти народжуваності a і смертності в. Чисельність популяції залишається стабільною, коли вони однакові.
Збільшення dN1 популяції за інтервал часу dt внаслідок народжуваності, очевидно, дорівнює а N dt. За той самий час загине кількість особин dN2 = - в N dt.
Результуюча зміна дорівнює алгебраїчній сумі цих двох величин: dN = aNdt - вNdt.

Якщо сума весь час додатна, то чисельність популяції збільшуватиметься, якщо від'ємна – зменшуватиметься, а якщо дорівнюватиме нулю – залишатиметься стабільною, бо народжуваність у ній зрівноважиться зі смертністю.

Рівняння, яке описує процес змін у часі чисельності N популяції, записують так:

Формула

За сталості коефіцієнтів а і Р його розв'язком є експоненціальна зміна чисельності:

Формула

Графіку цієї функції для випадку збільшення популяції відповідають ділянки зростання популяції (рис. 9). Вона правильно описує розростання популяції за сприятливих умов. Проте, як було зазначено, збільшення чисельності популяції обов'язково буде зупинено вичерпанням ресурсів. Процес цього гальмування надзвичайно важливий для нас усіх, бо, можливо, стосується не тільки кроликів в Австралії чи молюсків у Чорному морі, а й усього людства.

Рис. 9. Типи динаміки змін чисельності популяцій після збільшення ресурсів живлення: 1 – поширений, з колапсом і ризиком цілковитої загибелі; 2 – "захищений", з плавним виходом на нову рівноважну чисельність без колапсу