Корсак К.В., Плахотнік О.В.

Основні закони ауто- і демекології. Запитання і завдання для самостійної роботи

Запитання і завдання для самостійної роботи

1. Як змінилася б зона розселення людей на Землі після зникнення у них наявної системи терморегуляції?
2. Як сучасні організми використовують повітря – для постійного чи тимчасового перебування в ньому, швидкого пересування тощо?
3. Яка відносна вологість повітря – висока чи низька – сприятливіша для тих, хто змушений інтенсивно фізично працювати? Відповідь обгрунтуйте.
4. Які чинники ви вважаєте лімітуючими для умов життя людей в екстремальних зонах розселення (поясніть на прикладі ескімосів Гренландії й аборигенів пустель Намібії)?
5. Проаналізуйте склад найпомітніших видів живих істот, які "без дозволу" мешкають у наших домівках.
6. Які з наведених п'яти законів аутоекології найтісніше пов'язані один з одним?
7. Де і чому легше досліджувати популяції вовків – у гірських лісах чи у напівтундрі?
8. Чому бактеріям потрібно найменше часу, щоб "заселити біосферу" (досягти максимальної можливої чисельності популяції)?
9. Бактерія ділиться щогодини. За який час її популяція може перевищити тисячу?
10. Яку демографічну стратегію передбачила природа для слонів – r чи К?
11. Для яких теплокровних наземних істот – великих чи малих – добове споживання їжі (енергії) на одиницю маси тіла більше? Чому?
12. Чи придатна відповідь попередньої задачі для холоднокровних організмів?
13. Для всіх видів організмів фактична чисельність популяцій – змінна величина, яка часто відхиляється від рівноважної. Для якої зі стратегій – r чи К – ці відхилення більші і спостерігаються частіше? Відповідь обгрунтуйте.
14. Чи завжди ареал (зона поширення біовиду) збігається з тією територією, де спостерігаються оптимальні для виду умови середовища? Відповідь обгрунтуйте.
15. Для деяких видів риб характерна крива виживання типу І, а не типу III. Чим пояснюється така аномалія?
16. У якому віці ймовірність загибелі чи смерті представників населення сучасних розвинених країн найнижча? Відповідь обгрунтуйте.
17. Чи можна відповідь до попередньої задачі застосувати до населення України?
18. Чи можна стверджувати, що точка мінімуму колапсу лежить тим нижче, чим вищим був максимум чисельності над її оптимальним (рівноважним) значенням? Відповідь обгрунтуйте.
19. Поясніть причини низької стійкості проти ураганів штучних лісів, високої – природних.
20. Два однакові за видовим складом лісові масиви розташовані на рівнинних ділянках з різною (2 і 4 м) відстанню водоносного горизонту від поверхні грунту. Який масив стійкіший до впливу вітру і чому саме?
21. В яких умовах – спокою чи частих вітрів одного напряму – дерева формують асиметричну крону? Відповідь обгрунтуйте.
22. Чому довжина вух у лисиць тим більша, чим ближче до екватора місце їх поширення?
23. Теорія свідчить, що бактеріям потрібен найменший серед інших живих істот час для збільшення своєї маси до маси Землі. А яким видам для цього необхідна найменша кількість поколінь, якщо всі зародки виживатимуть і дадуть потомство?
24. Згідно з правилом Глогера, колір тіла живих істот в умовах холодного і сухого клімату значно світліший, ніж у дуже теплому і вологому. Чи застосовне воно для людей? Відповідь обгрунтуйте.
25. Як можна пояснити підвищену кількість цукру, білків та інших високомолекулярних речовин і знижений вміст води у клітинах трав на полонинах Карпат та інших гір?