Корсак К.В., Плахотнік О.В.

Люди і потреби. Природні ресурси. Запитання і завдання для самостійної роботи

Запитання і завдання для самостійної роботи

1. Порівняйте географічні межі поширення однакових мов на рівнинах і в гірських місцевостях. Зробіть висновки.
2. Які з основних потреб людини задовольняються в сучасній Україні особливо погано?
3. Чому експерти вважають, що за 1990-2000 pp. приріст людності виявиться рекордним в історії, хоч в окремих країнах є ознаки спаду народжуваності?
4. Чому фахівці для густонаселених країн рекомендують знижувати темпи росту населення, а не пришвидшувати збільшення виробництва їжі та інших ресурсів?
5. Як у минулому сторіччі чимало європейських країн (Ірландія, Англія, Німеччина та ін.) зменшували негативні наслідки тогочасного "демографічного вибуху"?
6. У які періоди історії України XX ст. і з яких причин гальмувалося чи припинялося природне збільшення її населення?
7. Чому руди урану понад століття не входили до списку важливих ресурсів?
8. Чому "срібний голод" нині суттєво гостріший, ніж "залізний"? Спробуйте зробити передбачення щодо співвідношення між ними у віддаленому майбутньому.
9. Яка з найсучасніших галузей промисловості використовує звичайний пісок як вихідний природний ресурс для виготовлення своєї кінцевої продукції?
10. Який вид води на Землі у наш час претендує на належність до групи "невичерпних ресурсів"?
11. Очевидно, що танення льодовиків на суходолі підвищить рівень океанів. А як вплине на їхній рівень танення всієї криги у Північному Льодовитому океані?
12. Як відомо, жителі тропіків видобувають сіль з морської води методом випаровування. А чи можна виділити сіль заморожуючи солону воду?
13. Одна країна виходить на світовий ринок з послугами і виробами мистецтва, друга – з первинними речовинами чи продуктами їх неглибокого перетворення (рудою, деревом, металом тощо). У якій з них на одиницю валового національного продукту витрачатиметься менше енергії? Відповідь обгрунтуйте.
14. Чому жодна з країн світу не будує своє енергетичне господарство на вирощуванні і спалюванні деревини? Відповідь обгрунтуйте.
15. В яких видах сировини Україна відчуває особливо гостру потребу? Відповідь обгрунтуйте.
16. Визначте з табл. 5 параметри, відносна відмінність яких перевищує відносну відмінність мас для чоловіка і жінки.
17. Користуючись даними табл. 5, дайте відповідь на запитання: "Чи вистачить людині на добу того повітря, яке містить типова кімната в наших сучасних будинках?"
18. Яку частину племені намагалися зберегти від смерті у далекому минулому північні народи у передбаченні надто голодної зими за малої кількості їжі? Відповідь обгрунтуйте.
19. Відомо, що людина найгірше переносить вібрації з частотою коливань 5-10 Гц. Спробуйте пояснити цю обставину.
20. Які з основних груп потреб людини задовольняються в розвинених країнах краще, ніж у малорозвинених? Відповідь обгрунтуйте.
21. Проаналізуйте власні нефізіологічні потреби. Розташуйте їх за пріоритетністю. Зробіть висновки.
22. Як слід ставитися до "модних" виробів і товарів? Чи виправдані пошуки й витрати на них з точки зору екології? Висновки обгрунтуйте.
23. Назвіть відомі способи утворення соціальних ієрархій. Чи є серед них такі, які можна вважати "екологічними", такими, що не порушують екологічної рівноваги?
24. Чи можлива побудова ієрархії й соціальних структур у людей чи інших розвинених істот без бійки, порівняння сили і нахабства? Відповідь обгрунтуйте.
25. Медичні комісії, що відбирають кандидатів у майбутні пілоти, постають перед проблемою, що відсоток практично здорових юнаків низький в усіх країнах і в усі часи. Чи можна пояснити цю обставину: а) малою досконалістю чоловічої статі; б) надто великою кількістю систем в організмі, великою ймовірністю відхилень у роботі однієї-двох з них; в) надмірною різноманітністю людей і великими відхиленнями від середніх параметрів? Обгрунтуйте свою відповідь.