Корсак К.В., Плахотнік О.В.

Людина і гідросфера Землі. Запитання і завдання для самостійної роботи

Запитання і завдання для самостійної роботи

1. Відомо, що на великих висотах в атмосфері кількість водяної пари набагато нижча, ніж унизу. Поясніть причину цього явища.
2. Яка вода – прісна чи океанічна – має максимальну густину при +4°С?
3. У якому середовищі – воді чи повітрі – ультразвукові хвилі долають більшу відстань зв'язку між тваринами?
4. Яку роль відіграють завислі у повітрі тверді частинки мікроскопічних розмірів в утворенні хмар і опадів?
5. Чи можна стверджувати, що у кожній краплі дощової води присутня бодай одна частинка пилу?
6. Який з газів повітря є основною причиною природної кислотності дощових опадів?
7. Чи можуть нерозчинні у воді речовини забруднювати її?
8. З поверхні мілкої водойми відбувається випаровування. Чи впливає цей процес на зміни концентрації шкідливих домішок у воді водойми?
9. Відомо, що деякі шкідливі речовини (ДДТ й інші) через певний час розпадаються на нешкідливі для довкілля сполуки. Чи спостерігається такий процес для важких металів (ртуті, свинцю та інших)? Обгрунтуйте відповідь. Ю. Чому в жодному разі не можна будувати великих тваринницьких комплексів на самому березі середніх чи великих рік?
11. Спроби використовувати рідкі стоки ферм як мінеральне добриво закінчилися погано. Як це пояснити?
12. Порівняйте шкідливість питної води з двох джерел, якщо у першому є лише одна забруднююча речовина з п'ятикратним перевищенням її гранично допустимої концентрації, а в другому – десять речовин, для кожної з яких рівень забруднення становить 50% ГДК. Припускається, що дія всіх речовин на людину приблизно однакова.
13. У яку пору року викидання побутових стоків у ріки призводить до найбільшої шкоди для риб? Відповідь обгрунтуйте.
14. Проаналізуйте доцільність і перспективність ідеї змішування в одній ємкості всіх видів зливів і викидів сучасного промислового міста для їх "взаємної нейтралізації". Чи можна таким способом досягти серйозного очищення довкілля?
15. Чим пояснюється вища продуктивність холодних вод обох полярних зон Атлантичного океану порівняно з теплими і чистими водами тропічного Сарагасового моря?
16. Чи можна, досліджуючи стан здоров'я водяних тварин, робити надійні висновки про забрудненість води? Відповідь обгрунтуйте.
17. Чи сприяє насичення води киснем процесу її самоочищення? Поясніть відповідь.
18. Яким чином (і чому) на виробництві з повітря видаляють надмірну кількість води – охолодженням чи нагріванням?
19. Яким методом – випаровуванням чи замороженням – можна очистити забруднену воду від переважної кількості небажаних речовин?
20. Обгрунтуйте таке твердження: штучне спрямлення русла рівнинної ріки (ліквідація звивин-меандрів) дуже зменшує явище самоочищення вод. Чи здійснювали меліоратори таку операцію на найближчій до вас малій річечці?