Корсак К.В., Плахотнік О.В.

Грунти: деградація, забруднення, сміття. Запитання і завдання для самостійної роботи

Запитання і завдання для самостійної роботи

1. Чому чистий пісок навіть за наявності води не вважають добрим грунтом?
2. Чому до педосфери не входить дно океану, морів і глибоких озер?
3. Які дощі і зливи – звичайні чи кислотні – небезпечніші для гумусу?
4. Чи належать до групи пестицидів так звані дефоліанти, які застосовують для звільнення рослин (насамперед бавовнику) від листя?
5. Чому ущільнення верхніх сантиметрів грунту призводить до посилення випаровування води з його поверхні?
6. Навіщо навесні спеціальними знаряддями розбивають тверду суху кірочку на поверхні грунту, називаючи цю операцію "закриванням вологи в грунті"?
7. Чому надмірне використання прісної води з підземних горизонтів часто підвищувало її солоність до такого високого рівня, що свердловини доводилося закривати?
8. Чим пояснюється необхідність поступової заміни пестицидів на щораз нові їх варіанти? Чи не краще застосовувати одні й ті ж, збільшуючи дози?
9. Чому лійка, яку звичайно використовують для поливання городу водою, не годиться для внесення концентрованого розчину пестициду для знищення колорадських жуків?
10. Чому сухі гальванічні елементи належать до особливо шкідливого для довкілля сміття, а подрібнене скло – ні ?
11. Чи можна стверджувати, що якість оранки з перевертанням пласта для будь-якого грунту тим краща, чим вона глибша? Відповідь обгрунтуйте.
12. Проаналізуйте кліматичні і ландшафтні чинники, що посилюють чи гальмують водну ерозію грунтів. Які з них переважають на території у місці вашого проживання?
13. Яким повинен бути кут нахилу поля до горизонту для повного усунення водної ерозії? Відповідь обгрунтуйте.
14. Назвіть відомі вам види зрошення (способи внесення води в грунт) і порівняйте їх екологічну доцільність.
15. Поясніть причину поступового підвищення вмісту солей в грунтах під час інтенсивного зрошення, якщо ніколи не промивати грунт великою кількістю прісної води.
16. Якщо період напіврозкладу ДДТ становить 12 років, то за який час у грунті лишиться 12,5% його початкової кількості?
17. Чи правильно, коли влаштовувати сміттєсховища не на рівному місці, а в ярах або балках? Обгрунтуйте свою думку.
18. Чому землі тропічних зон за однакового рівня родючості годують більшу кількість людей, ніж грунти помірних кліматичних зон?
19. З яких країн Україна могла б експортувати питну воду? Відповідь обгрунтуйте.
20. Де випаровується та вода, що спадає потім дощами в Україні? Відповідь обгрунтуйте.