Корсак К.В., Плахотнік О.В.

Про застосовність до людства законів природи (частина 1)

11.2. Про застосовність до людства законів природи

За тисячоліття свого розвитку природничі науки досягли незаперечних успіхів у царині прогнозів і передбачень. Науковці вже давно навчилися передбачати чимало циклічних природних явищ, наприклад, затемнення Сонця чи Місяця, появу деяких "періодичних" комет тощо. Точність прогнозів забезпечується застосуванням законів, відкритих і перевірених великими науковцями – Й. Кеплером, Г. Галілеєм, І. Ньютоном і багатьма іншими.
Набагато менш результативними були і лишаються прогнози розвитку суспільства та соціальних змін, передбачення еволюції психології та поведінки людей. Можливо, це частково зумовлено тим, що людина дуже погано знає себе, ще гірше – подібних до себе. У своїй самооцінці люди надзвичайно несамокритичні, на кожному кроці плутають мрію з реальністю. Як відомо, за біологічною класифікацією ми належимо не просто до виду "розумних людських істот" (homo sapiens), а підвиду найрозумніших (повне визначення – homo sapiens sapiens). Таким привабливим титулом "подвійної розумності" можна було б і пишатися, якби назавжди забути про те, що люди нікого не запитували і ні з ким не радилися, запроваджуючи й поширюючи у підручниках для молоді такі нічим не обгрунтовані твердження. Для того щоб уникнути помилок і розчарувань, ліпше було б формувати більш критичне мислення і самооцінку, більш тверезий погляд і розуміння того, що основою діяльності кожної особи є складне поєднання неусвідомлюваних генетично-видових програм поведінки і реакцій на внутрішні й зовнішні чинники, а також запозичених від інших осіб та від систем освіти й інформації взірців, прикладів і алгоритмів. Природничі науки, які глибоко й грунтовно вивчають закони формування людської особистості й більш-менш об'єктивно окреслюють рівень її "розумності" в певний період життя – педологія, генетика, етологія, нейромолекулярна біологія й інші – лишаються у затінку поважних і старих сфер знань – філософії, психології, педагогіки, класичної біології тощо. Та момент звернення людства до доробку етології, генетики й інших молодих наук швидко наближається, оскільки він може дуже придатися під час виховання нових поколінь, здатних усвідомити і вирішити екологічні й інші глобальні проблеми.
Ці науки значно підвищать не лише ефективність діяльності систем виховання і навчання, вони можуть допомогти і під час створення точніших соціально-економічних прогнозів, формування і втілення у життя планів забезпечення стійкого співіснування людини й біосфери.
Втім, до такої ідилії у використанні досягнень усіх сучасних наук ще дуже далеко. Для надто великої кількості землян вони не просто невідомі, а навіть неприйнятні. Й досі гостро дискусійними лишаються практично всі аспекти застосовності законів природничих наук до великих груп людей і людства загалом.
Для прикладу розглянемо лише одне питання: чи притаманна виду homo sapiens властивість саморегулювання його чисельності?
Хоч відповідь на нього шукають багато вчених, але до більш-менш однозначних висновків ще далеко. Звичайно, біологи, етологи і екологи зібрали чимало даних про долю видів, чисельність популяції яких зазнає "демографічного вибуху", але як їх застосувати до людства?
Виявляється, що для передбачення наслідків взаємодії виду з довкіллям можна використати відоме твердження класичної механіки: "сила протидії завжди протилежна і рівна силі дії". Отже, вплив виду, чисельність якого швидко збільшується, на довкілля обов'язково викликає його відповідь. Оскільки біосфера незрівнянно сильніша від будь-якого виду, то вона щоразу знаходить можливість скоротити його чисельність до прийнятного рівня, примусити перейти до рівноважних відносин з довкіллям.