Корсак К.В., Плахотнік О.В.

Класифікація катастроф, аварій і надзвичайних подій

XV. Для допитливих. Катастрофи й екологія

І. Класифікація катастроф, аварій і надзвичайних подій

Усі ці поняття викликають тривогу і відчуття небезпеки. Слово "катастрофа" асоціюється з великим несподіваним нещастям довільної природи, що зачепило багато осіб чи велику територію. "Аварія" – вужче поняття, застосовне переважно для нещасть з технічними пристроями та устаткуванням. "Надзвичайна подія" – фаховий термін у людей, завданням яких є запобігання виникненню неочікуваних і шкідливих подій, повної чи часткової ліквідації їхніх наслідків та захисту людей.

Згідно з найповнішою класифікацією, нещастя поділяються за розмірами на малі (до 25 потерпілих), середні (до 1000) і великі (понад 1000 осіб). За природою надзвичайні події бувають:
виробничі, під час яких виходить з-під контролю енергія (хімічна, теплова, механічна, електрична, різних видів випромінювання) або шкідливі речовини;
транспортні;
• соціальні (війни, тероризм, бунти, повстання тощо);
стихійні (поділяються на три групи):
- метеорологічні – морози, спека, зливи, град, бурани, бурі, смерчі урагани;
- топологічні – повені, цунамі, зсуви снігу чи грунту, грязьові потоки;
- тектонічні – землетруси, вулканічні виверження різних типів;
специфічні: епідемії всіх видів (у людей, тварин чи рослин), екологічні катастрофи (небажані зміни екосистем, пошкодження шару озону, глобального клімату тощо), падіння астероїдів чи ядер ко мет та інші екстраординарні події.

Вирізняють нещастя антропогенні й стихійні. Особливу увагу останнім часом привертають зумовлені людиною (антропогенні) нещастя, як особливо глибоко шкодять довкіллю.
Саме для них широко використовується термін "антропогенна екологічна катастрофа". Вживання цього терміна досить специфічне, бо його не використовують для позначення постійного і масового забруднення повітря автомобілями чи океанів кораблями. Якщо ж танкер врізається у скелю і витікають тисячі тонн нафти, то йдеться саме про "екологічну катастрофу".
Це пояснюється не так масою шкідливої речовини, як її концентрованою дією і глибоким пошкодженням бодай невеликої частини біосфери Землі. Знання про екологічні катастрофи та їх класифікація не так повні, як про виробничі чи транспортні. І тут немає нічого дивного, адже історія машин у багато разів довша, ніж у такої молодої науки, як екологія.