Іванов Є.А.

Вимірювання потужності дози гамма-випромінювання і густини потоку бета-випромінювання. Контроль радіаційної чистоти довкілля за допомогою дозиметра

Вимірювання потужності дози гамма-випромінювання.

Проміри необхідно проводити за наявності знімної сталевої кришки, розміщеної з тильного боку дозиметра. Перемикач «Режим β-γ» ставлять у положення «γ», інший перемикач «Н-Х» виставляють в одне з двох положень залежно від одиниць, в яких необхідно вимірювати потужність дози: діапазони «Н» (від 0,1 до 200 мкЗв/год) чи « Х» (від 0,01 до 20 мР/год).

Перемикач «Час» встановлюють у положення «20 с » і протягом вказаного проміжку часу знімають не менше як три показники гамма-випромінювання, після чого визначають середнє значення. В разі значної розбіжності знятих показань слід збільшити тривалість виміру у 10 разів, для чого перемикач «Час» переводять у положення «200 с » і повторюють проміри.

 

Вимірювання густини потоку бета-випромінювання. Для оцінки густини потоку бета-випромінювання проміри проводять без знімної сталевої кришки. При цьому разом з бета-фоном датчики реєструють й гамма-фон. Для визначення рівня бета-випромінювання необхідно від виміряного показника без кришки відійняти значення, одержане в разі наявності цієї кришки, коли реєструється лише гамма-фон.

Під час вимірювання перемикач «Режи м β-γ» встановлюють у положення «β», інший перемикач «φ-Аm» ставлять у діапазон «φ». Густину потоку вимірюють у проміжку від 10 см-2·хв-1 до 20·103 см-2·хв-1. Перемикач «Час» виставляють у положення «20 с» і проводять два окремих вимірювання. Перший промір за наявності знімної кришки для визначення гамма-фону а другий без кришки з метою означення сумарного гамма- і бета-випромінювання. Проводять не менше як три таких вимірювань, а потім обчислюють середнє значення. В разі значної розбіжності вимірюваних результатів тривалість промірів збільшують до «200 с» і повторюють вимірювання.

 

Контроль радіаційної чистоти довкілля. Ступінь радіоактивного забруднення природного середовища залежить від питомої радіоактивності його компонентів: гірських відкладів, ґрунту, зоо- і біомаси. Дозиметр «Прип'ять» використовується лише для попередньої оцінки рівня радіаційної чистоти довкілля. До комплекту радіометра входить кювета (спеціальний короб), пристосована під його розміри і параметри. Для визначення питомої радіоактивності проби, відібраної під час польових радіоекологічних досліджень, проводять вимірювання без знімної сталевої кришки. Окрім бета-випромінювання, датчики реєструють гамма-фон. Для оцінки радіаційної чистоти досліджуваної проби необхідно від сумарного значення відняти показник, одержаний за наявності кришки, коли реєструється винятково гамма-фон.

Під час вимірювання питомої радіоактивності відібраної проби гамма-фон не повинен перевищувати 0,025 мР/год (0,25 мкЗв/год), тому проміри проводять у закритих лабораторних приміщеннях. Радіометр встановлюють на заповнену пробою (роздробленими відкладами, ґрунтом, біомасою тощо) кювету. Для запобігання забруднення радіонуклідами датчиків дозиметра проба повинна міститись на відстані 5 мм від краю кювети.

На початку радіоекологічного контролю перемикач «Режим β-γ» встановлюють у положення «β», а «φ-Аm» – у положення «А m ». Питома активність проби вимірюється у проміжку від 1·107 до 206 Кі/кг. Перемикач «Час» ставлять у позиції «10 хв» або «100 хв» залежно від необхідної точності контролю радіаційної чистоти довкілля. Проміри знімають двічі: зі знімною кришкою і без неї. Такі вимірювання проводять не менше як тричі, а потім обчислюють середнє значення.

 

Робота з іншими дозиметрами. Крім наведених приладів-дозиметрів, що випускаються на території Україні, поширені також дозиметри російського виробництва. За техніко-експлуатаційними характеристиками всі вони аналогічні до вітчизняних розробок, прості в експлуатації, тому їх охоче використовує персонал лабораторій радіоекологічного контролю, працівники митних, прикордонних й аварійних служб, військових і будівельних установ та багатьох інших організацій України.

Радіометри РКС-01 «Стора», ДКС-02К «Кадмій», ДРГБ-01 «Еко-1» та ін. серій призначені для контролю радіаційної ситуації, пошуку плям радіоактивного забруднення, детальних польових і лабораторних досліджень та індивідуальної дозиметрії. Вони дають можливість вимірювати потужність еквівалентної дози рентгенівського і гамма-випромінювання та силу потоку бета-частинок. Дистанційне обстеження існуючого джерела іонізуючого випромінювання за допомогою штанги обмежує опромінення оператора. Ще одною перевагою цієї серії дозиметрів є їхня ширша комплектація. В її склад входять сумка, підзарядний пристрій, висувна штанга, навушники та ін.

Технічні параметри дозиметрів цих серій і рекомендації щодо проведення радіоекологічного контролю подібні до методики використання дозиметра «Прип'ять», тому не будемо на них зупинятися.

Однак особливими є низка функцій, яких немає у дозиметра «Прип'ять», а саме – можливість одночасного вимірювання потужності дози гамма-, бета- і рентгенівського випромінювання; вибір робочої настройки за допомогою системи графічного меню; режим скорочення часу пошуку плям і джерел радіоактивного забруднення; пам'ять ряду вибраних оператором режимів настройки; голосове озвучення результатів проведених вимірів.

Техніко-експлуатаційні характеристики інших українських і російських дозиметрів подані у додатку Б.