Іванов Є.А.

Плямистість радіоактивного забруднення навколишнього середовища після аварії на ЧАЕС

Плямистість радіоактивного забруднення. Оскільки після Чорнобильської катастрофи осідання радіонуклідів на земну поверхню було значнішим у місцях, де під час проходження радіоактивних хмар випадали інтенсивні дощі, забруднення 137Cs, 90Sr та іншими радіонуклідами має чітко виражений плямистий характер.

Саме тому й сьогодні є імовірність відкриття нових, малих за площею забруднених радіонуклідами площ по всій території України. Це стосується навіть тих територій, які не входять до зон чорнобильського забруднення. Аерогаммазнімання, на основі якого складена більшість карт радіоактивного забруднення, дає лише усереднене значення радіоактивності для маршруту завширшки 200-400 м, притому локальні високоактивні плями можуть залишатися непоміченими. Характер реального забруднення екосистем показаний на рис. 18. Як видно з рисунка, на відстані у декілька десятків метрів концентрація радіонуклідів може різко відрізнятися.

Плямистість концентрації радіонуклідів в екосистемах 30-кілометрової зони ЧАЕС

Рис. 18. Плямистість концентрації радіонуклідів в екосистемах 30-кілометрової зони ЧАЕС (Кі/км2):

а – цезій-137, масштаб 1:500; б – церій-144, масштаб 1:600 (Щеглов, 1999)

Особливості радіоактивного забруднення. Вплив Чорнобильської катастрофи на довкілля вивчали численні науково-дослідні колективи. Радіоекологічні дослідження спочатку проводили за умов жорсткої секретності. Негативні наслідки такої секретності відчуваються до цього часу, незважаючи на опублікування багатьох результатів (Козубов, Таскаев, 1994; Sokolov, Krivolutsky, 1998).

Першим етапом досліджень впливу Чорнобильської катастрофи на природне середовище стало виявлення характеристик радіоактивного забруднення для рослинних і тваринних організмів (біоценозів), а також ґрунтового покриву. За результатами цих радіобіологічних досліджень у подальшому вивчались особливості радіаційного забруднення екосистем.

У зоні відчуження відбулися суттєві зміни іонного, аерозольного і газового складу атмосферного повітря. Через декілька років після аварії електропровідність повітря біля земної поверхні була у 130-300 разів вище, ніж в незабруднених районах. Навіть за межами 30-кілометрової зони спостерігаються явища радіолізу атмосфери. Концентрація аероіонів у надземному шарі на надзвичайно високо забруднених територіях перевищує значення, допустимі для закритих приміщень.

Чорнобильська катастрофа призвела до загибелі значних просторів лісу на Українському Поліссі, який не витримав страшного радіаційного опромінення. В межах так званого «рудого лісу» радіоактивне забруднення досягало декількох тисяч Кі/км2. Найбільше постраждали хвойні дерева, які у декілька разів радіочутливіші, ніж мішані або листяні. Опромінені сосни, ялини, берези і вільхи, особливо молоді, сформували певні відхилення від власної нормальної будови – радіоморфози (Гродзинський, 2000).

Результати сотень наукових робіт, які підсумовують вплив радіоактивного забруднення на природне середовище, свідчать про серйозні екологічні, в тому числі генетичні зміни в біоценозах. Нагадаємо лише деякі екологічні наслідки дії Чорнобильської катастрофи на довкілля (Яблоков, 2001):

  • порушення загального стану природного середовища;
  • зміни в будові біоценозів;
  • збільшення рівня смертності тварин і відмирання рослин;
  • збільшення частоти генетичних мутацій;
  • зміни у метаболізмі тварин;
  • загальне підвищення радіочутливості біоценозів;
  • прискорення еволюції шкідливих мікроорганізмів.

Відзначимо, що для остаточних висновків стосовно ступеня радіаційного забруднення довкілля в Україні після Чорнобильської катастрофи пройшов ще недостатній проміжок часу. З кожним роком фахівці-радіоекологи відкривають щоразу нові, ще страшніші екологічні наслідки іонізуючого випромінювання. Як виявилося, людство безсиле перед екологічними катастрофами такого масштабу, і це стало жорстоким уроком для нього.