Іванов Є.А.

Характеристика сучасних дозиметрів-радіометрів

Додаток Б. Характеристика сучасних дозиметрів-радіометрів

За технічними та конструктивними характеристиками радіометричні прилади поділяються на (Константінов, Журбенко, 2003):

  • кишенькові – для індивідуального дозиметричного контролю;
  • переносні – для групового дозиметричного контролю, визначення радіоактивності та її питомої величини на природних та техногенних об'єктах, визначення ступеня радіоактивного забруднення та ін.;
  • стаціонарні установки – для безперервного дозиметричного контролю в радіаційно небезпечних місцях, визначення питомої масової частки або об'ємної активності проби ґрунту, рослинності, води, продуктів харчування та ін.

Дозиметри гамма-випромінювання серії ДКГ-01Д «Гарант», ДКГ-02У «Арбітр», ДКГ-03Д «Грач»

Дозиметри цієї серії – нові недорогі професійні мікропроцесорні прилади з високою чутливістю. Компактність, висока точність результатів вимірювання дають можливість застосувати радіометрів для виконання широкого кола завдань як науково-дослідні та персональні дозиметри. З допомогою цих приладів одночасно вимірюють потужність еквівалентної дози гамма-випромінювання і здійснюють пошук джерел іонізуючого випромінювання. Діапазон промірів охоплює від 0,1 до 3 100 мкЗв/год, є можливість цифрової і звукової індикації, а також роботи у навушниках. Їхня маса переважно не перевищує 0,2 кг і працюють від акумуляторів (3-9 Вт).

Дозиметри рентгенівського та гамма-випромінювання серії EL-1101, EL-1103, EL-1119

Дозиметри, які вимірюють параметри рентгенівського та гамма-випромінювання у широкому діапазоні значень від 5 мкР/год до 1000 Р/год. Виконані на сучасній елементній базі з мікропроцесорним керуванням, зберігають у пам'яті близько 100 результатів вимірів, що через інтерфейс можуть бути передані ПЕОМ.

Радіометри мають звукову та світову сигналізацію, яка сповіщає про перевищення встановлених порогів щодо потужності дози та постійно індукує на табло результат виміру і його статистичну похибку. Призначені для вимірювання потужностей еквівалентної, поглиненої та експозиційної дози рентгенівського та гамма-випромінювання. Здатні працювати з подовженою штангою для вимірювання у важкодоступних місцях, працюють від акумуляторів (12 Вт) і електромережі. Маса дозиметрів з блоком живлення та зарядження акумуляторів не перевищує 3 кг.

Дозиметр альфа- та бета-випромінювання УМФ-2000

У низькофоновому дозиметрі вперше застосований напівпровідниковий кремнієвий детектор, який водночас реєструє активність альфа- та бета-випромінювання. Захищений від зовнішнього фону, в тому числі й космічного проміння. Діапазон вимірюваних активностей альфа- та бета-проміння від 0,01 до 1000 Бк. Радіометр дає змогу визначати радіоактивність 210Ро і 210Pb у поверхневих, ґрунтових та підземних водах і ґрунтах. Маса дозиметра не перевищує 26 кг.

Дозиметр рентгенівського випромінювання ДРК-1

Розроблений відповідно до міжнародних правил, які визначають вимоги на дозиметри для вимірювання дозового навантаження на пацієнтів медичних закладів при променевій діагностиці та інших видах рентгенорадіологічних процедур. Діапазон реєструє поглинену дозу на площі від 1 до 104 сГр×см2. Працює від акумулятора (40 Вт), маса не перевищує 4,2 кг.

Радоновий дозиметр «РГА-09М»

Дозиметр призначений для вимірювання об'ємної активності природних радіоактивних аерозолів (продуктів розпаду) радону-222 та визначення еквівалентної об'ємної активності радону і торону в атмосферному повітрі. Застосовується на підприємствах, зокрема, ядерно-паливного циклу, вуглевидобувної і гірничорудної промисловості. Діапазон визначень від 5 до 105 Бк×м3. У радіометрі передбачена можливість зберігання для понад 100 результатів промірів.